woensdag 30 december 2009

Website Mindfulness voor Ouders en Opvoeders is in de lucht

Dag allemaal,

De website - Mindfulness voor ouders en opvoeders is in de lucht www.mindfulness-ouders.in

Geef het door aan andere geïnteresseerden.

De training die in het voorjaar gepland staat heeft een kleine cosmetische verandering ondergaan – twee i.p.v. drie dagen en iets goedkoper voor particulieren.

Een goed jaar en mindful jaar gewenst.

zondag 6 december 2009

Mindfulness voor Ouders en Opvoeders

Opvoeden is een uitdaging geworden, oude zekerheden zijn vervangen door vragen die elke keer weer anders zijn. Opvoeden schijnt meer en meer een zaak geworden te zijn van televi-siestations als MTF die jongeren tonen hoe zich moeten gedragen tot elkaar, hun ouders en andere in de samenleving.


Wat biedt Mindfulness voor Ouders en Opvoeders?

• Handvatten om met opmerkzaamheid, aandacht en een mild oordeel aanwezig te zijn in de opvoeding van jouw kind(eren).
• Dieper inzicht in jouw rol als opvoeder.
• Groter inzicht in het gedrag van jouw kinderen.
• Leren vertrouwen op universele waarden als richtlijn voor de opvoeding.
• Omgaan met jouw emoties zoals schuld, boosheid, angst en onmacht in de opvoeding.
• Omgaan met vragen als ‘moet ik een vriend zijn van mijn kinderen’ of ‘mag ik ook afstand innemen’.
• Positie innemen t.a.v. maatschappelijke invloeden zoals gebruik van alcohol, drugs, snoep, lichamelijke en geestelijke gezondheid die jouw intenties als opvoeder doorkruisen.
• Mindfulness-oefeningen voor jou zelf en kinderen.


De inhoud van de training

• Mindfulness, wat is en hoe toe te passen in het dagelijks leven en in de opvoeding.
• Behoeften van het kind en de behoeften in de verschillende levensfasen.
• Behoeften van het kind en druk van leeftijdsgenoten.
• Leren herkennen van de eigen automatische reacties naar het kind.
• Leren omgaan met jouw zorgen, woede.
• Leren luisteren naar wat het kind zegt en wat het kind bedoelt.
• Leren zien van de eigenheid van het kind en hier vanuit de opvoeding actief mee omgaan.
• Leren reageren vanuit acceptatie en liefdevolle aanwezigheid.
• Behoeften van het kind, behoeften van de ouders, grenzen stellen, ouderschap versus vriendschap, acceptatie, empathie, soevereiniteit, standvastigheid.
• Oefeningen om mindfulness thuis toe te passen.


Voor wie?

Voor ouders, gastouders, pleegouders, onderwijzer(es), leraar, lerares,
jeugd- jongeren hulpverleners, grootouders, begeleid(st)ers dagopvang, etc.


Wanneer, waar en kosten?

Start: voorjaar 2010.
Locatie: zie website.
Tijd: drie dagen.
Prijs: € 200,-- inclusief lesmap, dvd en cd's. voor particulieren. Indien het vergoed wordt door een organisatie bedragen de kosten € 300,— excl. btw.

Mindfulness voor Jongeren - info over de training

Jong zijn betekent nieuwe ervaringen opdoen, uitdagingen aangaan. Je komt jezelf tegen in contact met je ouders, je vrienden, school en de maatschappij. Er wordt meer van je gevraagd, geëist. Al deze zaken kunnen jouw leven aardig in beroering brengen, je con-fronteren met vragen waar je geen antwoord op hebt en waar je misschien niet met je ouders over wilt of kunt praten. En toch wil je antwoorden, wil je rust.

Mindfulness geeft je inzicht, rust en kracht in het midden van al deze nieuwe ervaringen, vragen en uitdagingen.

Wat wordt er zoal van je gevraagd of waar loop je tegenaan:
• erbij willen horen of soms juist niet,
• examenvrees,
• wat te doen nadat de school afloopt - verder studeren of gaan werken,
• uitdagingen vanuit je vriendengroep of de samenleving die te maken hebben met alco-hol, seks, geweld, geld,
• de thuissituatie, al of niet in combinatie met echtscheidingsproblematiek, huiselijk ge-weld,
• pesten,
• gezondheidsproblemen zoals inslapen, anorexia, adhd, add, dyslexie, e.a.


Wat is Mindfulness?
Mindfulness is in 1979 door de Amerikaanse hoogleraar Jon Kabat Zinn ontwikkeld. Het is een wetenschappelijk onderzochte meditatietechniek en levensvisie waarbij stressreductie en lichamelijke symptoomvermindering centraal staan.
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat Mindfulness zeer succesvol is voor mensen, jongeren met diverse klachten op lichamelijk, geestelijk en emotioneel vlak. Al 30 jaar profiteren veel mensen van deze benadering.


Mindfulness voor jongeren biedt:
• Je aandacht focussen en stabiel houden. Dit helpt je om met betere concentratie te studeren en taken te vervullen•
• Omgaan met stress (examen)
• Inzicht in de opbouw van stress in relatie tot het Mind/Body effect. Concreet: wat kan je eraan doen?
• Omgaan met gedachten, angst en piekeren.
• Omgaan met emoties zoals irritatie, angst, verdriet en frustraties.
• Innerlijke kracht en zelfvertrouwen opbouwen.
• Je staande kunnen houden in sociale relaties op basis van wederzijds respect.
• Beter inslapen en omgaan met je gezondheid,
• Add, dyslexie, anorexia, adhd, e.a.

Ben jij niet jonger dan 13 jaar en niet ouder dan 17 jaar dan is Mindfulness voor Jongeren iets voor jou.

De Training

De training duurt 8 weken, 8 bijeenkomsten van ongeveer 2½ uur. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen unieke thema. Wat voorbeelden van zaken die aan bod komen:
• De Gremlin. Een symbolische representatie van dit deel van jezelf dat altijd kritiek heeft en voor wie het nooit goed genoeg is. Je wordt niet gelukkiger van de Gremlin, de mensen rond jou ook niet. Hoe ga je ermee om?
• Omgaat met spijt en schuld. Hoe ga ik verder als ik spijt heb over iets? Hoe maak ik contact met mijn innerlijk kompas als tegenhanger voor groepsdruk? Kan ik een on-derscheid maken tussen spijt en schuld en zo positief verder gaan?
• Cirkels van controle. Omgaan met de dingen in je leven die je niet of juist wel onder controle hebt. En een onderscheid maken tussen beide... Je kan daar helder naar leren kijken en zo bewuste beslissingen nemen.
• Vergeving. Als je niet vergeeft blijf je in pijn. Vergeven kan je met mindfulness. Hoe doe je dit? Wat is vergeving en wat is vergeving niet? Er wordt een meditatie voor vergeving aangereikt. Het thema ‘heartfulness voor jongeren' wordt verder uitge-bouwd.
Meer weten, koop en lees het boek Mindfulness voor Jongeren van David Dewulf.


Wanneer, waar en kosten?
• Start: januari/februari 2010, zie website voor data.
• Locatie: Eindhoven, Rotterdam.
• Tijd: 2 uur per bijeenkomsten, 8 bijeenkomsten.
• Prijs: € 300,-- inclusief lesmap, dvd en cd's. Wanneer er een lichamelijke, geestelijke of emotionele achtergrond is, is vergoeding via de Ziektekostenverzekeraar of PGB mogelijk.
• Aanmelding: www.mindfulness.in/trainingen_aanmelden.html
• Info: Kijk op de website www.mindfulness.in voor meer informatie of bel: 06-14868427


Wie is de trainer?
Frans van der Horst, de trainer, werkt al meer dan 25 jaar in diverse rollen: adviseur, trainer, assessor, coach, interim-manager, psychotherapeut, productontwikkelaar trainin-gen en auteur. Begin 2008 startte hij met Mindfulnesstrainingen in Eindhoven en Tilburg. In 2009 kwam hier Rotterdam bij. In Eindhoven verzorgt hij de Mindfulnesstrainingen in samenwerking met huisartsenpraktijk Mercuur.
Meer informatie: www.quantumflow.nl

donderdag 3 december 2009

Mindfulness voor Jongeren

De aanmeldingen beginnen binnen te komen. Als het zo door gaat kan ik van start. Zou heel mooi zijn. Deze groep verdient het echt.
Mere info over de trainin g op www.mindfulness.in/mindfulness_voor_jongeren.html

Groet,

Frans

maandag 30 november 2009

Mindfulness - Stress: effecten, doe modus, gedachten en oordelen

Kortgeleden is Gordon Ramsey weer gestart met zijn programma Hell’s Kitchen. In dit programma strijden een grote groep koks met elkaar om een fel begeerde prijs. Ramsey gaat op zijn bekende botte, brute wijze met hen om. Een benadering die de koks moet voorbereiden op de stress om als chef kok te werken in een zeer groot en prestigieus restaurant.
In de afleveringen zie je overduidelijk wat de effecten van stress zijn op de deelnemers: hun gedachten, sensaties, emoties, oordelen (over Ramsey en andere deelnemers en uiteraard zichzelf). Je ziet de doe-modus, het effect van verlangen en angst.
Mocht je een hekel hebben aan de benadering van Ramsey dan is dit een mooie oefening in het ontwikkelen van een mild oordeel. In zijn andere programma’s kan hij ook een zachte, steunende kant laten zien. Veel plezier

zaterdag 24 oktober 2009

Mindfulness in de opvoeding

Vandaag werd tijdens de training ‘Mindfulness voor ouders en opvoeders’ naar voren gebracht dat de negatieve gevolgen van de individualisering, egocentrisme, respectloosheid, etc. benaderd zou moeten worden door ouders door de tegenovergestelde waarden te leven en hierdoor als voorbeeld te fungeren voor hun kinderen. Dit zou dan naast de toepassing van mindfulness in de rol als ouder plaats moeten vinden. De vraag werd er aan gekoppeld hoe een generatie van jonge ouders die opgegroeid is in een samenleving die individualisme verheerlijkt(e) en tot groot goed gebracht heeft dit zou moeten doen.

Uw reactie graag.

The Six Obstacles To Mindfulness Practice And Their Eight Antidotes

Op het web vond ik een tekst over obstakels in het beoefenen van Mindfulness en hun tegenrecepten. Met dank aan Morbious - http://www.guitarprinciples.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=102&p=814

Obstacles

1) Laziness
A sense of heaviness, no appreciation of one's human existence or of warriorship. Not wanting to cooperate with the descipline of mindfulness: "do I really have to do this?" Absence of exertion, or the joy which sees the meditation cushion as an invitation.

2) Forgetfulness
Once you get to the meditation cushion, forgetting the technique, becoming lost in fantasies.

3) Drowsiness or Depression
Your interior monologue perpetuates itself in low-level muttering patterns. Your fantasies are associated with an animal mentality, or feeling poverty-stricken. Mental fog rather than physical tiredness.

4) Wildness or Craziness
Your interior monologue perpetuates itself by cranking up high drama and obsession. Molehills become mountains. There are three types of wildness, associated with lust, hatred, and regret.

5) Carelessness
Although you recognize obstacles as they come up, you can't be bothered to face them and come back to mindfulness.

6) Lack of Coordination
Through your sitting practice you have begun to be tender and vulnerable to any possibility of distraction. So you either push yourself too hard to "meditate properly", or just give in to distractions.

ANTIDOTES

1) Faith
A basic feeling of the rightness and healthiness of being involved with warriorship. It fits, it works, and it is the right thing for you to do.

2) Respect
A sense of sacredness, i.e., upliftedness, gentleness, and letting go.

3) Effort
Just do it, best you can.

4) Shinjang, or Thoroughly Processed
Making friends with your mind and your practice. Your mind is workable.

5) A folksy Attitude; Natural Mindfulness
The more you practice, the more coming back to mindfulness seems natural and ordinary, almost a habitual pattern. Practice is not felt as something foreign but has begun to be part of your system.

6) Alertness, a Light-handed Warning System
As you become familiar with Drowsiness and Wildness, whenever they occur they are not regarded as obstacles, but as reminder; they trigger a return to wakefulness and cheerful discipline.

7) Return to Mindfulness
Return to one point, this moment. Appreciating the freedom that you can shape your mind through your discipline. Your cheerfulness intensifies your awareness, which brings you back.

8) Equilibrium
A sense of balance, not too tight and not too loose, like the string on a musical instrument (HA!!). Gentle discipline.

zondag 4 oktober 2009

Mindfulness voor Jongeren

Vanaf januari 2010 start er in Eindhoven en Rotterdam een groep Mindfulness voor Jongeren.

30 jaar geleden was depressie iets voor mensen boven de 40, nu is de hoogste piek in de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar. Groot alarm dus!

Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer men jongeren nu leert om met frustratie, angst, onzekerheid en andere soortgelijke gevoelens om te gaan dat dan de kans op een depressie op latere leeftijd aanzienlijk lager is. Mindfulness dus.
Jongeren nu zijn kwetsbaarder dan dezelfde groep 30 jaar geleden. Hun normen en waarden worden nu meer gevormd door tv, reclame en peergroepen dan ooit tevoren. Mindfulness geeft ze de mogelijkheid om hun eigen keuzes te leren maken, om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen op te bouwen.

Meer info via www.mindfulness.in of direct Frans van der Horst 06-14868427

Echt contact maken

Rob van der Poel organiseert in oktober en november drie dagworkshops met als thema 'Echt contact maken als basis voor ondernemerschap'.
Een zeer mooi initiatief. Echt contact maken met jezelf, je dromen, je kwaliteiten, je sterke kanten en je blinde vlekken. Het ontmoeten van de andere partij, zonder in oordelen te schieten, zonder meteen euro-tekens in je ogen te hebben. Maar gaan voor elkaar ontmoeten, met een open geest en houding, met een beginnersgeest naar de ander kijken. Zie en horen waar hij/zij mee bezig is en hoe jij daar kunt helpen. En misschien komt er dan een moment waarop je gebeld wordt niet zozeer omdat wat jij kunt leveren maar vooral omdat er echt contact was. Of er wordt niet gebeld maar jij hebt de kracht en het geheim achter echt contact maken leren kennen.
Mindfulness bied je de mogelijkheid om dit te leren, te herontdekken, opnieuw te ontwikkelen. Waarna je met je kwaliteit van contact maken verder gaat, anderen ontmoet en plotseling is er dan een deal.

Je vindt Rob op: info@raakvlakonline.nl en 030-2926627

Groet, Frans van der Horst

Laat jíj je leiden door je doel of door hetgeen je onderweg tegenkomt? Vraag van Yvette Roberts

Wat zorgt ervoor dat het water van de rivier in de zee terecht komt, de bedding of het water? Het water is gericht op zijn reis van de bron naar de zee. De bedding is de plek waar het water op dat moment is, het is ook de plek waar het water voortdurend doorheen stroomt. De bedding is daar en gaat nergens heen, het vormt wel een baan voor het water. Op zijn reis zal het water voortdurend kennis maken met de verschillende kwaliteiten van de bedding. Aan de oorsprong zal dit kabbelend zijn, het is nog maar een kleine stroom. Verderop wanneer er andere stroompjes bijgekomen zijn zal het misschien door het verval van de bedding snel stromen en wanneer er ook nog rotsblokken in de bedding liggen zal het ook turbulent stromen. Later aan de monding stroomt het langzaam. Misschien moe, misschien zich aan het voorbereiden voor de vermenging met het zeewater. Gedurende deze hele reis bestaat er voor het water en de bedding slechts het hier en nu. Beiden zijn verbonden met elkaar, beiden kunnen niet bestaan zonder de ander. Er is niet meer dan wat er is. Soms rustig, soms onstuimig.

Het leven is vergelijkbaar met het water en de bedding. Soms rustig, soms onstuimig. Er is echter een groot verschil. De bestuurder van de boot, het vlot, de boomstam. Soms zijn we (bestuurders) alleen maar gefocust op het bereiken van de monding op het samenkomen met de zee en zien we niet meer wat er allemaal gebeurt op de weg daar naar toe. Soms hebben we het gevoel dat we niet vooruit komen of dat we moeten vechten met de vele rotsblokken en bomstammen in de bedding. Soms, vaak zijn we helemaal niet bezig met alleen maar meedrijven op de stroom en af en toe bijsturen in vertrouwen dat we aan zullen komen waar we aan moeten komen.

Waar ben ik op gefocust. Ik richt mij op het doel er op vertrouwend dat ik daar aan zal komen. Ik laat elk idee over hoe dat er concreet uitziet los, ik weet dat ik het zal herkennen wanneer ik aankom. En ondertussen focus ik mij op wat ik in het hier en nu tegenkom. Dit zijn allemaal momenten die mij helpen om uiteindelijk te kunnen versmelten met het gestelde doel.

maandag 21 september 2009

Omgaan met heftige emoties

Mindfulness zegt dan ‘blijf erbij’, ‘adem er naar’, ‘accepteer’ en een ‘mild oordeel’ over de situatie en eventuele oordelen. Maar ja, leuk gezegd!

Vandaag bleek dat iemand met wie ik samenwerkte en die ik vertouwde achter mijn rug om zaken gedaan had die niet acceptabel zijn en die mij en de relatie zwaar verstoord hebben.

Ja, het betekent dan tijd nemen om adem te halen en bij het gevoel te blijven. Niet in de valkuil van de automatische piloot te vallen en oud verwijtend, boos gedrag te gaan tonen waardoor de situatie kan escaleren.
Het betekent accepteren van de situatie: de daad is gedaan en kan niet meer ongedaan worden, het vertrouwen is beschadigd en dit laat zich niet meer zo gemakkelijk herstellen.
Het betekent ook de ander niet veroordelen om wat hij gedaan heeft, of jezelf veroordelen in de zin van zelfoordelen en verwijten.
Het betekent de pijn ervaren, accepteren, want het is er toch en weten dat wanneer je het wegstopt je jezelf weer gaat verzuren en dat je terugvalt in oud gedrag waar je net met veel moeite uit bent gekomen.

En wat dan?

Na de adempauze – 3 minuten ademhaling is er de keus tussen dieper in de lichaamssensatie gaan, je gedachten verder verkennen en bepalen of je gaat handelen en zo ja wat ga je dan doen. In deze oefening, die we in de Mindfulnesstraining gebruiken, komen we ook terecht op het Boeddhistisch 8-voudig pad. Drie elementen daarvan zijn: ‘juist denken, juist spreken juist handelen’. Een voor een werk je deze drie stappen uit en je checkt ze voortdurend ten opzichte van het Boeddhistisch principe dat je bewust de ander en daarmee jezelf geen kwaad zult doen. Betekent dit dat je het maar moet accepteren, over je heen moet laten lopen. Nee, je mag jou actie ondernemen, allen je doet dit vanuit integriteit, vanuit respect voor jezelf, de ander, de relatie die er was en de relaties die er zullen komen met andere mensen. Relaties waarvan jij niet wil dat ze vooraf al besmet zijn met oud zeer wat niet verwerkt is.

Mindfulness, gaat verder dan een 8 weken programma. Mindfulness kan een levensinstelling worden, een krachtig hulpmiddel wat jou zal helpen om je weg te vinden in een wereld van emoties, gedachten en oordelen die ons vaak op de automatische piloot zullen doen laten handelen. En daarmee op een pad wat we eigenlijk niet willen begaan.

En wat heb ik gedaan uiteindelijk? Ik heb op een nette manier de zakelijke relatie beeindigd en zal nog even rouwen om het verlies van de persoonlijke relatie. Dit laatste is van wezenlijk belang om zuiver verder te kunnen gaan en niet te bijven haken achter littekens.

zaterdag 19 september 2009

Het meertje en de zee - effecten van Mindfulness

Wat levert Mindfulness nu op? Er zijn al veel onderzoeken gedaan die de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van Mindfulness aantonen (zie www.mindfulness.in). De deelnemers zelf komen, aan het eind van de training, met enthousiaste verhalen over wat Mindfulness ze opgeleverd heeft. En dan? Onderzoek heeft aangetoond dat een zeer groot percentage blijft mediteren, maar nu concreet.

Wat zijn voor mij de ervaringen? Ik zou mijn ervaringen en resultaten van mijn 8 wekenprogramma willen beschrijven als een meertje. Er is beweging ontstaan, de begroeiing in en om het water is veranderd en rijker geworden, de visstand is toegenomen en het is aangenaam vertoeven rondom de vijver.
En nu, zoveel later, zou ik het omschrijven als een zee. Het verschil tussen het meertje en de zee is dat er in een zee stromingen zijn, er is een continue beweging, er zijn externe invloeden die meespelen. Mindfulness blijven beoefenen is als het veranderen van het meer in de zee. In deze zee, jouw zee, blijven inzichten komen, emoties op situaties veranderen, er ontstaan andere reacties. En dit gebeurt vanzelf. Het is de motor van opmerkzaamheid, aandacht geven en mild oordelen die de beweging in stand houdt.

Al de deelnemers hebben de ervaring van het meertje gedeeld met elkaar. Ga dan ook de volgende stap en laat het zich ontwikkelen tot een meer.

donderdag 10 september 2009

Mindfulness sutra

The sutra of Mindfulness says, "When walking, the practitioner must be conscious that he is walking. When sitting, the practitioner must be conscious that he is sitting. When lying down, the practitioner must be conscious that he is lying down. ....No matter what the position one's body is in, the practitioner must be conscious of that position. Practicing thus, the practitioner lives in direct and constant mindfulness of the body.... The mindfulness of the position of one's body is not enough, however. We must be conscious of each breath, each movement, every thought and feeling, everything which has any relation to ourselves.
But what is the purpose of the Sutra's instruction? Where are we to find the time to practice such mindfulness? If you spend all day practicing mindfulness, how will there be enough time to do all the work that needs to be done to change and to build an alternative society? How does Allen manage to work, study Joey's lesson, take Ana's diapers to the laundromat, and practice mindfulness at the same time.

The miracle of Mindfulness - Thich Nhat Hanh

dinsdag 8 september 2009

Mindfulness op de Werkplek: 21 tips

Dank aan Santorelli de tips verzamelde na een wokshop bij Thich Nhat Hanh

1. Take five to thirty minutes in the morning to be quiet and meditate, and/or lie down and be with yourself: gaze out the window, listen to the sounds of nature, or take a slow quiet walk.
2. While your car is warming up, try taking a minute to quietly pay attention to your breathing.
3. While driving, become aware of body tension, e.g. hands wrapped tightly around the steering wheel, shoulders raised, stomach tight, etc., consciously working at releasing, dissolving that tension. .Does being tense help you to drive better? What does it feel like to relax and drive?
4. Decide not to play the radio and be with your own sound.
5. On the interstate, experiment with riding in the right lane, going five miles below the speed limit.
6. Pay attention to your breathing and to the sky, trees, or quality of your mind, when stopped at a red light or toll plaza.
7. Take a moment to orient yourself to your workday once you park your car at the workplace. Use the walk across the parking lot to step into your life. To know where you are and where you are going.
8. While sitting at your desk, keyboard, etc., pay attention to bodily sensations, again consciously attempting to relax and rid yourself of excess tension.
9. Use your breaks to truly relax rather than simply "pausing." For instance, instead of having coffee, a cigarette, or reading, try taking a short walk -- or sitting at your desk and renewing yourself.
10. For lunch, try changing your environment. This can be helpful.
11. Try closing your door (if you have one) and take some time to consciously relax.
12. Decide to stop for one to three minutes every hour during the workday. Become aware of your breathing and bodily sensations, allowing the mind to settle in as a time to regroup and recoup.
13. Use the everyday cues in your environment as reminders to "center" yourself, e.g. the telephone ringing, sitting at the computer terminal, etc.
14. Take some time at lunch or other moments in the day to speak with close associates. Try choosing topics that are not necessarily work related.
15. Choose to eat one or two lunches per week in silence. Use this as a time to eat slowly and be with yourself.
16. At the end of the workday, try retracing today's activities, acknowledging and congratulating yourself for what you've accomplished and them make a list for tomorrow. You've done enough for today!
17. Pay attention to the short walk to your car -- breathing the crisp or warm air. Feel the cold or warmth of your body. What might happen if you open up to and accept these environmental conditions and bodily sensations rather than resist them? Listen to the sounds outside your workplace. Can you walk without feeling rushed? What happens when you slow down?
18. At the end of the workday, while your car is warming up, sit quietly and consciously make the transition from work to home -- take a moment to simply be -- enjoy it for a moment. Like most of us, you're heading into your next full-time job -- home!
19. While driving, notice if you are rushing. What does this feel like? What could you do about it? Remember, you've got more control than you might imagine.
20. When you pull into the driveway or park on the street, take a minute to orient yourself to being with your family members or to entering your home.
21. Try changing out of work clothes when you get home. This simple act might help you to make a smoother transition into your next "role" -- much of the time you can probably "spare" five minutes to do this. Say hello to each of your family members or to the people you live with. Take a moment to look in their eyes. If possible, make the time to take five to ten minutes to be quiet and still. If you live alone, feel what it is like to enter the quietness of your home, the feeling of entering your own environment.

dinsdag 25 augustus 2009

De dag na de vakantie

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden die vakantie. Terwijl het slechts een paar dagen zijn. Terug van een week Mindfulness: meditatie, yoga, body scan, vegetarisch eten, zuivere lucht van de Ardennen en er hoefde niets.
Terug thuis mij voorgenomen om dit ritme en de goede voornemens vast te blijven houden en dan blijkt na een paar dagen dat dit een bron van stress wordt. Het lichaam, wat zijn omgeving herkend, wil terug naar oude patronen. Je familie, vrienden, kennissen beginnen weer aandacht te vragen. Het werk begint zich weer op te dringen of heeft zich al opgedrongen. En plotseling bespeur je zoiets bij jezelf als ontwenningsverschijnselen: stress, onrust, verlangen naar en glas alcohol, een televisieprogramma wat je weer wil zien, dingen die perse moeten gebeuren liefst nu - terugvalverschijnselen. Lichaam en geest (ego) willen weer terug naar de oude situatie. Liever ongezond en gestrest dan doorgaan met de nieuwe voornemens. Lijkt wel Nieuwjaar.

Wat dan? En hier komen de Mindfulnesstechieken om de hoek:
- stilstaan bij het feit dat we een keus hebben,
- bezinnen op de oude vertrouwde (deels ongewenste) situatie,
- bezinnen op de gewenste situatie,
- aandacht schenken aan de onlustgevoelens – ze weg laten smelten
- iets meer oefeningen doen. Niet die extra lange, maar die kleine van een paar minuten: ademruimte, 3 minuten ademhaling, 2 minuten yoga, etc.,
- en vast blijven houden aan je voornemens.

Wat zijn jouw ervaringen – de dag na de vakantie? Hoe ga jij er mee om?

donderdag 13 augustus 2009

Kiezen voor jezelf

De psychiater Trudy Dehue was afgelopen week te gast in Zomergasten van de VPRO. Twee van haar uitspraken troffen mij:
• de sterke verruiming van het begrip depressie,
• de relatie met de eisen die de maatschappij stelt aan haar leden vwb. aanpassing aan de gewenste gedragsnorm: enthousiast, doelgericht, gedreven, energiek. Dit in combinatie met het gegeven dat er geen maatschappelijk instituut meer is dat hier het schip kan keren.
Het begrip overspannen is vervangen door het begrip burn out. Het begrip van moe zijn, beetje down, geen zij hebben, lusteloos zijn, niet mee willen doen is vervangen door depressie.
Organisatie stellen zware gedragseisen aan de persoonlijke kwaliteiten van haar medewerkers – onze klanten willen dynamische medewerkers ontmoeten, goed van de tongriem gesneden, gezellig, relatiegericht, etc.

Je zou haast medelijden gaan krijgen met alle introverte mensen.

Mindfulness brengt je terug tot wat jij werkelijk wenst. Het geeft jou de ruimte om weer te gaan luisteren naar je eigen innerlijke stem en gehoor te geven aan jou oproep om te kiezen voor datgene wat voor jou van belang is. En dit is geen keus voor individualisme of egocentrisme. Het zal uiteindelijk een keuze worden voor het geheel.

maandag 10 augustus 2009

Omgaan met ademhaling als stressremmer

De ademhaling is zoals de beoefenaars van Mindfulness weten een fantastisch hulpmiddel om stress te verminderen.

Ademhaling alleen, zeker op de langere termijn, brengt niet het gewenste effect. Het eenzijdig gebruik zal niets veranderen in de wezenlijke constructie die achter dat betreffende stresspunt ligt. Het is juist de combinatie met bewustzijn op het lichaam en gedachten welke de gewenste verandering zal brengen. Het is en blijft de gedachte die als startmotor fungeert bij de stressreactie. De ademhaling alleen zal de gedachte verhullen.

Omgaan met uitdagingen in het beoefenen van Mindfulness

Herinner je jezelf eraan dat het niet gaat om het bereiken van doelen, het gaat om aanwezig zijn in het hier en nu en daarin bestaan geen doelen. Er bestaat alleen maar op weg zijn naar het doel. Net zoals een wandelaar alleen maar kan zijn waar hij op dat moment is en niet reeds is waar hij naar toe gaat. Dit laatste is paradoxaal omdat hij al daar is waar hij een moment vooraf naar toe wilde gaan.

zondag 19 juli 2009

Geduld

Geduld

Er was eens een man die een vlinder zag worstelen om uit zijn cocon te komen. Een van de vleugels was al los en een van de poten was er ook uit. De man was hierdoor geraakt en wilde helpen. Hij brak voorzichtig het cocon open. Toen hij zag dat de vlinder vrij kon bewegen liep hij voldaan verder. De vlinder heeft echter nooit gevlogen, hij viel vrij snel naar benden op de grond en is daar gestorven.

Alles heeft zijn tijd nodig, voor alles is een tijd.

We zullen gedachten blijven hebben, we zullen blijven oordelen. Tijdens het trainen in Mindfulness herinneren we ons elke keer opnieuw eraan dat we ons niet hoeven te ergeren aan de gedachten en oordelen. We leren dat we erbij moeten blijven en dat met door een mild oordeel en geduld vanzelf de beweging zullen maken. Thich Nhat Hanh zegt hierover: ‘het is door aandacht, opmerkzaamheid en een mild oordeel dat de Mindfulness transformatie kan plaatsvinden’.
Geduld zal ons leren dat de geest voortdurend op reis gaat en dat deze ons voortdurend uitnodigt om mee op reis te gaan. Geduld zal ook ons leren dat we een keus hebben en dat we niet mee op reis hoeven te gaan en dat we steeds vaker en sneller weer in het hier en nu zullen zijn.

Geduldig zijn is gewoon volledig voor elk moment openstaan, het in zijn volheid aanvaarden, wetende dat dingen, net als vlinders, hun eigen tijd nodig hebben.

zaterdag 18 juli 2009

Oefenen

Bekentenis van een muzikant.


Als ik een dag niet oefen, merk ik het.

Als ik 2 dagen niet oefen, merken mijn critici het.

Als ik 3 dagen niet oefen, merken mijn fans het.

maandag 13 juli 2009

De Tijd

Heb je ooit iets ervaren, gedacht of gevoeld buiten het Nu om? Denk je dat je dat ooit kunt? Kan iets eigenlijk wel buiten het Nu om gebeuren? Het antwoord is duidelijk, of niet soms?

Er is in het verleden nooit iets gebeurd;
het gebeurde in het Nu.

In de toekomst gebeurt er niets;
toekomstige gebeurtenissen vinden plaats in het Nu.


Leer tijd te gebruiken voor de praktische kanten van je leven, je kunt dat ‘kloktijd’ noe-men, maar keer meteen weer terug naar het bewustzijn van het huidige moment als je die praktische zaken hebt afgehandeld. Op die manier ontstaat er geen ophoping van ‘psychologische tijd’ die identiek is met het verleden en voortdurende dwangmatige pro-jectie op de toekomst.

Leef daarom in het Nu, leef in de Nu-tijd.


Wat valt er onder ‘kloktijd’:
• afspraken maken,
• uitstapje voorbereiden,
• leren van het verleden,
• jezelf een doel stellen en dat ook verwezenlijken,
• ……………………..
• ……………………..

Wat valt er onder ‘psychologische tijd’:
• bezig zijn met je verlangens,
• bezig zijn met de fouten die je gemaakt hebt in je leven,
• bezig zijn met wat er allemaal in het verleden gebeurd is,
• bezig zijn met je bovenmatig zorgen maken,
• bezig zijn met obsessies,
• jezelf heel belangrijk vinden,
• jezelf als slachtoffer zien van anderen en de omstandigheden,
• bezig zijn met alles wat je nog (zou) moet(en) doen en maar niet doet,
• treuren om goede voornemens die je (ooit) gemaakt hebt en nooit uitgevoerd hebt,
• jezelf beloftes maken over zaken die je in de toekomst wil realiseren – uitstelgedrag,
• ……………………..
• ……………………..

Eckhart Tolle, De kracht van het Nu

zaterdag 11 juli 2009

Mindful-leven na de training

En toen was de training voorbij. Sommigen zijn opgelucht, anderen ervaren een gevoel van teleurstelling.

Echter, mindful-leven is net als leren fietsen en lopen. Zo gauw je dit eenmaal in de basis onder de knie hebt begint het pas. Er is een wereld voor je open gegaan om te verkennen en te beleven. Je kunt gaan proeven aan de bron die voortdurend energie geeft. Tijdens een training vroeg een van de deelnemers of het niet vreselijk vermoeiend is om voortdurend opmerkzaamheid en aandacht te betrachten. Ik stelde deze vraag tijdens de laatste bijeenkomst aan een van de deelnemers. Het antwoord was: ‘nee, het geeft juist heel veel energie’.

Wat zijn zoal de valkuilen waar je in terecht kunt komen:
Je bent dik tevreden en je denkt dat je het bereikt hebt. Dit is een schijnzekerheid en een gedachte die misschien als feit aangenomen wordt. Mindfulness gaat echter over elk moment wat een nieuw moment is. Elke seconde, elke minuut is een geheel nieuwe ervaring.
Je gaat je oefeningen verwaarlozen en stapt in de valkuil van uitstel wordt afstel. En voordat je het weet oefen je helemaal niet meer en ben je weer de gevangene van je eigen doemodus. Blijf oefenen, elke moment kan als een oefening beschouwd worden.
Je verlangen naar een snelle oplossing steekt weer de kop op en je gaat (weer) op zoek naar een andere methode of techniek waardoor het (instant) geluk binnen handbereik komt. Geluk ligt in het hier en nu besloten. Je hoeft er niet naar te zoeken, het is er al. Het enige wat je hoeft te doen is je open te stellen. Moet je dan helemaal niet meer doen? Natuurlijk niet. Blijf jezelf ontwikkelen en je geest verrijken. Stel jezelf wel de vraag wat je wil leren, ontwikkelen. En wanneer het meer van hetzelfde mocht zijn vraag je dan af of wat je wil gaan doen wel iets toevoegt aan wat je hebt. Bezig zijn om het bezig zijn is doemodus.

donderdag 9 juli 2009

Hoe weer op te pakken?

Hoe weer op te pakken?

Door drukke werkzaamheden en verminderde discipline om mijn oefeningen te doen is Mindfulness op de achtergrond geraakt Hoe pak ik het weer op?


Reactie

Verschillende stappen zijn mogelijk:

•jezelf niet veroordelen omdat je het hebt laten liggen - herinner jezelf aan het derde deel van de Mindfulnessdefinitie - mild oordeel,
•Mindfulness in de eerste twee delen is opmerkzaamheid en aandacht. Pak dit weer op, organiseer en regisseer je eigen opmerkzaamheids- en aandachtsoefeningen,
•ga weer bewust ademhalen op alle geschikte momenten en dat is bijna 24 uur per dag, behalve die tijd die je slaapt,
•kies weer een van de oefeningen. Wanneer de groet oefeningen teveel zijn voor nu kies dan de 20 minuten meditatie of de Bergmeditatie
Last but not least - de proof of the pudding is niet de meditatieoefening maar opmerkzaamheid en aandacht betrachten in alles wat je doet en het geven van een mild oordeel..

Mindfulnes en Time management

Mindfulness en Time Management

Je mindfulnesstraining doet me goed. Ik ben steeds vaker in het Hier en het Nu. Wat ik daarin lastig vind is dat ik bijvoorbeeld gisteren en vandaag al met mijn gedachten bij de (voorbereiding van de ) activiteiten van donderdag en vrijdag ben. Dan denk ik: stop, geniet en ben bij dit moment. Maar hoe moet ik de voorbereiding dan plannen? Als ik het op het laatste moment aan laat komen, kan ik stress krijgen omdat ik te weinig tijd blijk te hebben. Ik worstel dus met het in het hier en nu zijn en met planning/voorbereiding. Herken je dit?Reactie

Herkenbaar. Voer met opmerkzaamheid en aandacht je voorbereiding uit. In het hier en nu kun je je bewust zijn van de activiteiten die je doet en die voorbereiding inhouden voor wat er donderdag en vrijdag komt. Het is hetzelfde als bewust aardappelen schillen. Je bent je er van bewust dat je het mes vasthoud, dat het mes door de schil glijd, dat je het mes licht vooruitduwt en dat met elke aardappel die je geschild hebt er een minder gedaan hoeft te worden. Het schillen kan vreugde geven, het beeld dat de pan met geschilde aardappelen voller wordt kan vreugde geven. En zo is het ook met de voorbereidingen die jij nu uitvoert.

Start van Mindfulness-nu

Dag,

Vanaf vandaag neem ik mij voor om regelmatig op deze weblog iets te prublicerern wat met Mindfulness te maken heeft.

Reacties zijn uiteraard mogelijk.

Groet,

Frans