zondag 6 december 2009

Mindfulness voor Ouders en Opvoeders

Opvoeden is een uitdaging geworden, oude zekerheden zijn vervangen door vragen die elke keer weer anders zijn. Opvoeden schijnt meer en meer een zaak geworden te zijn van televi-siestations als MTF die jongeren tonen hoe zich moeten gedragen tot elkaar, hun ouders en andere in de samenleving.


Wat biedt Mindfulness voor Ouders en Opvoeders?

• Handvatten om met opmerkzaamheid, aandacht en een mild oordeel aanwezig te zijn in de opvoeding van jouw kind(eren).
• Dieper inzicht in jouw rol als opvoeder.
• Groter inzicht in het gedrag van jouw kinderen.
• Leren vertrouwen op universele waarden als richtlijn voor de opvoeding.
• Omgaan met jouw emoties zoals schuld, boosheid, angst en onmacht in de opvoeding.
• Omgaan met vragen als ‘moet ik een vriend zijn van mijn kinderen’ of ‘mag ik ook afstand innemen’.
• Positie innemen t.a.v. maatschappelijke invloeden zoals gebruik van alcohol, drugs, snoep, lichamelijke en geestelijke gezondheid die jouw intenties als opvoeder doorkruisen.
• Mindfulness-oefeningen voor jou zelf en kinderen.


De inhoud van de training

• Mindfulness, wat is en hoe toe te passen in het dagelijks leven en in de opvoeding.
• Behoeften van het kind en de behoeften in de verschillende levensfasen.
• Behoeften van het kind en druk van leeftijdsgenoten.
• Leren herkennen van de eigen automatische reacties naar het kind.
• Leren omgaan met jouw zorgen, woede.
• Leren luisteren naar wat het kind zegt en wat het kind bedoelt.
• Leren zien van de eigenheid van het kind en hier vanuit de opvoeding actief mee omgaan.
• Leren reageren vanuit acceptatie en liefdevolle aanwezigheid.
• Behoeften van het kind, behoeften van de ouders, grenzen stellen, ouderschap versus vriendschap, acceptatie, empathie, soevereiniteit, standvastigheid.
• Oefeningen om mindfulness thuis toe te passen.


Voor wie?

Voor ouders, gastouders, pleegouders, onderwijzer(es), leraar, lerares,
jeugd- jongeren hulpverleners, grootouders, begeleid(st)ers dagopvang, etc.


Wanneer, waar en kosten?

Start: voorjaar 2010.
Locatie: zie website.
Tijd: drie dagen.
Prijs: € 200,-- inclusief lesmap, dvd en cd's. voor particulieren. Indien het vergoed wordt door een organisatie bedragen de kosten € 300,— excl. btw.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten