vrijdag 12 november 2010

Korting op Mindfulness-eten

Op 3 januari start er in Eindhoven een Mindfulness-eten training. Degene die zich inschrijft vóór 15 december ontvangt een les gratis. Hierdoor kost de training niet € 300,-- maar € 265,00

woensdag 10 november 2010

Mindfulness helpt om met aandacht te leven en bewust te eten

Voeding & Visie plaatste het volgende zeer interessante artikel-- Mindfulness helpt om met aandacht te leven en bewust te eten -- http://www.mindfulness-eten.in/mindfulness_waarom_mindfulness-eten.html

zondag 24 oktober 2010

Mindfulness-ouders presentatie

Er is een presentatie te downloaden over Mindfulness-ouders op: http://www.mindfulness.in/diversen_downloads.html In januari is er een workshop gepland over Mindfulness-ouders, zie http://www.mindfulness.in/lezingen.html

vrijdag 22 oktober 2010

Mindfulness: Stilteweekend: Mindfulness - Vipassana

Mindfulness: Stilteweekend: Mindfulness - Vipassana: "Stilteweekend voor mindfulness en vipassanabeoefenaars. Mei 2011 in Ossendrecht van vrijdagavond tot zondagmiddag. Stilte, rust, bezinning,..."

Stilteweekend: Mindfulness - Vipassana

Stilteweekend voor mindfulness en vipassanabeoefenaars. Mei 2011 in Ossendrecht van vrijdagavond tot zondagmiddag. Stilte, rust, bezinning, tijd voor jezelf. Meer info over Mindfulness-workshops in 2011. Ga naar www.mindfulness.in/lezingen.html

maandag 4 oktober 2010

Hier en nu

In het hier en nu ken ik geen afkeer en verlangen.

Zie ik jou niet zoals jij er uit zal zien als je tien jaar ouder bent,
Zie ik jou niet zoals je er tien jaar geleden uitzag.

Hoor ik niet de stem van mijn verlangen,
Hoor ik niet datgene wat ik niet wil horen.

Voel ik niet waar ik van ril,
Voel ik niet waar mijn dromen mij soms heenvoeren.

Ervaar ik niet het verdriet wat ik al zo lang koester,
Ervaar ik niet de boosheid die mij verteert,
Ervaar ik niet de angst die mij verstijfd.

Denk ik niet wat ik al zo vaak gedacht heb,
Ben ik niet de gevangene van mijn gedachten,
Wordt ik niet meegevoerd op een golf van beelden en emoties.

In het hier en nu,
zie ik je zoals je bent,
hoor ik je alsof het de eerste keer is,
voel ik jouw huid op mijn huid zoals niet eerder.

In het hier en nu is er wat er is. En dat is genoeg.


Om meer te ervaren van het hier en nu ben je bij deze uitgenodigt om de workshops bij te wonen volgend jaar.
Frans van der Horst

donderdag 23 september 2010

Mindfulness-Eten, Eindhoven


Op 8 november strat er in Einhdoven de training Mindfulness-etenEen must voor mensen met vragen rondom gewicht, eten en voeding.

Meer info via www.mindfulness-eten.in

zondag 19 september 2010

Huwelijk

Een huwelijk is accepteren dat de ander je niet alles kan bieden wat je verlangt. Een huwelijk is accepteren dat je de schoonheidsfouten van de ander nooit zult kunnen verbeteren. Een huwelijk is accepteren dat verandering een spontaan proces is dat alleen maar kan gebeuren wanneer alle elementen op een lijn staan. Een huwelijk is samen ouder worden en leren van ervaring en terwijl je ouder wordt steeds meer in het hier en nu zijn en accepteren dat dit alles is wat er in het hier en nu is.
In respect voor mijn partner, met respect voor mijn dochter en de generatie die het houtje overneemt.

woensdag 15 september 2010

Ik zei tegen het verlangende wezen in mij:

Ik zei tegen het verlangende wezen in mij:
Waaruit bestaat de rivier die jij over wenst te steken?
Er zijn geen reizigers op de wegen langs de rivier, en er is geen weg.
Zie jij iemand bewegen op de berm of zich nestelen.

Er is helemaal geen rivier, geen boot en geen bootsman.
Er is geen sleepkabel en niemand om er aan te trekken.
Er is geen grond, geen hemel, geen tijd, geen berm en geen wad!

En er is niemand en geen geest!
Denk je dat er een plaats is die de ziel minder dorstig maakt?
In die grote leegte vind je niets.

Wees daarom sterk en stap je eigen lichaam binnen;
Daar heb je een stevige plek voor je voeten.
Denk er zorgvuldig over na!
Ga niet ergens anders heen!

Kabir zegt: gooi weg al die gedachten over denkbeeldige zaken en sta gegrond in dat wat je bent.

Kabir (1440—1518)

Kabir spreekt hier over het verlangen in ons wat ons denken en onze beelden over ons leven en onze werkelijkheid kleurt en invult. Hij nodigt ons uit om echt te kijken en te zien dat het slechts illusies zijn waarbij de niet vervulling ervan als resultaat lijden zal hebben. Het Boeddhisme spreekt in dit geval over de 2e nobele waarheid: het lijden wat wij zelf creëren. Uiteindelijk nodigt hij ons uit om terug te keren naar onszelf omdat in de geborgenheid van ons ware zelf we rust, helderheid, inzicht en oprecht geluk zullen vinden.

zondag 29 augustus 2010

Van een Hard naar een Mild Oordeel

Een hard oordeel is het resultaat van escalatie. We voelden en voelen ons boos, verdrietig, angstig. We hadden/hebben het idee dat we verraden, bedrogen in de steek gelaten zijn. We zijn gekwetst door opmerkingen of leefstijl van de ander en zoeken bescherming. Bescherming achter een hard oordeel over de situatie, de ander en niet in de laatste plaats over onszelf. Ook wij zijn in staat onszelf af te wijzen, te verraden, bedriegen, boos te worden op onszelf, onszelf te kwetsen. Het harde oordeel is dan een strafmaatregel en gelijktijdig een bescherming.

In het harde oordeel strijden afkeer en verlangen met elkaar. De afkeer van de situatie waarin we ons op dat moment bevinden, de situatie die niet voldoet aan wat wij verlangden en waar we zo op gehoopt hadden. De afkeer laat zich vergezellen van een emotie en diverse gedachten. Mindfulness nodigt ons uit om bij deze gedachten, emoties en het harde oordeel als ultieme gedachte te blijven. En om ze te accepteren. In het accepteren kunnen we loslaten en kunnen we het contact herstellen met de wens die aanwezig was aan de start en de emotie die ermee samenging. De erkenning van deze situatie in het hier en nu biedt ons de mogelijkheid om een mild oordeel uit te spreken over onszelf, de ander en de situatie. We hoeven ons dan niet meer af te schermen voor de werkelijkheid. Voor de ander en voor onszelf. Dan kan er groei zijn daar waar er voorheen alleen maar stagnatie was.

woensdag 25 augustus 2010

Help, ik was geen project!

Help, ik was geen project!

Met stijgende verbazing heb ik het artikel in het NRC gelezen over kinderen opvoeden als een project. Het doet mij denken aan twee verhalen. In het eerste verhaal verteld een moeder hoe zij en haar man een soort van mission statement opgesteld hebben – de 5 waarden die hun kind moet meekrijgen. Het tweede verhaal gaat over een moeder die vertelde dat zij niet wilde dat haar kinderen door een restaurant zouden rennen. Voor mij was dit verhaal bijzonder omdat ik als kind er niet aan gedacht zou hebben om door een restaurant te renen toen ik klein was en met mijn ouders ging eten. Later heel erg verbaasd was over het feit dat ouders het heel normaal vonden dat hun kinderen dat deden en dat dat ook moest kunnen en nu verteld een jonge moeder (generatie restaurant-renners) dat dat niet kan. Nu ben ik bijna 57 en als er een ding is wat ik geleerd heb van opvoeden is dat alles een pendelbeweging heeft. Kinderen tonen precies het tegenovergestelde gedrag van wat hun ouders willen. We voeden kinderen op tot zelfstandigheid en grote groepen kinderen wonen tot hun dertigste bij hun ouders.
Je hebt, als ouder weinig invloed op de ontwikkeling van je kind. Mijn ouders hebben mij niet als een project beschouwd (misschien dat ik het niet begrepen heb), ze hadden hun katholieke waarden en normen, ze hadden hun ouders als voorbeeld, ze hadden maar twee kinderen. En toch ben ik goed terecht gekomen. Hoe kan dat nou?

Ik roep leden van deze discussiegroep, die zich herkennen in het artikel, op om te reageren. Ik roep alle leden op om te reageren.

Als je het artikel niet gelezen hebt, je kunt het downloaden van pagina http://www.mindfulness-ouders.in/mindfulness_waarom_mindfulness_voor_Ouders_en_Opvoeders.html

donderdag 19 augustus 2010

Mindfulness Relatietherapie


Mindfulness-relatietherapie is gebouwd op twee bouwstenen.

De eerste bouwsteen is de relatiedefinitie, de tweede is acceptatie en een mild oordeel.Relatiedefinitie

De relatiedefinitie is de beschrijving van hoe we met elkaar omgaan. De bewuste en onbewuste afspraken die regelen hoe we in diverse situaties zaken afhandelen. Twee gebieden: zakelijke gebied en het relationele/persoonlijke gebied.

Zakelijke gebied.
In het zakelijke gebied liggen alle materiële afspraken. Voorbeelden hiervan zijn. Wie betaald de huur/hypotheek, wie handelt de verzekeringspolissen af, wie doet wat in het huishouden, wie doet wat in de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Relationele/persoonlijke gebied.
In het relationele/persoonlijke vlak liggen de veelal onbewuste afspraken. Voorbeelden hiervan zijn . Hoeveel aandacht geef je aan elkaar en krijg je, kun je tekortkomingen van de ander accepteren, wil je dat de ander zich op een bepaalde manier gedraagt, hoe ga je om met afspraken en verwachtingen, hoe ga je om met conflicten. Wie luistert en wie praat, houden we het gezellig of mogen er ook serieuze zaken aan bod komen?

Wanneer zaken op het zakelijke gebied goed geregeld zijn zullen ze niet gemakkelijk door onduidelijkheden op het persoonlijke, relationele vlak besmet worden. Wanneer ze niet goed geregeld worden zullen er veel zaken uitgevochten worden die op het persoonlijk, relationele vlak geregeld moeten worden.Acceptatie en mild oordeel

Acceptatie en een mild oordeel over jezelf, elkaar, de relatie en de situatie worden gevormd in het mindfulness-traject. In het zich ontwikkelend proces van opmerkzaamheid naar aandacht wordt acceptatie en een mild oordeel als vanzelf gevormd.

In dit proces:
- leert men naar elkaar luisteren,
- gaat men horen wat de ander zegt
- leert men reageren op de werkelijke behoeften van de ander,
- weet men tijdig de valkuil van escalatie te stoppen,
- gaat men zichzelf en de ander echt zien en niet meer een geromantiseerd of gedemoniseerd persoon.Resultaat

Mindfulness brengt rust in de relatie. Het vraagt inzet van de betrokkenen en de motivatie om eruit te komen. Het vraagt om het uitvoeren van de opdrachten die gegeven worden. Opdrachten die gericht zijn op rust in jezelf, rust in de relatie en een constructieve ontwikkeling.Bijeenkomsten kunnen gepland worden in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.

zondag 27 juni 2010

Mindfulness-eten

De pilot training Mindfulness-eten is gisteren succcesvol afgesloten. Deelnemers waren tevreden met de resulatten die ze bereikt hebben. Zie www.mindfulness-eten.in voor meer info.

donderdag 3 juni 2010

Zomerworkshop Mindful Yoga

Op 10 juli is er een zomerworkshop Mindful Yoga gepland in Son & Breugel. Meer info via -- http://www.mindfulness.in/lezingen.html

zaterdag 29 mei 2010

Mindful-eten en dieet

Met dank aan Alicia Kirschenheiter in Intuitive Eating Professionals op Linkedin

We all make excuses - see how many you've used (or ARE using) and learn how to overcome all seven. Would love your thoughts on this!

1) I hate to cook!
Join the crowd! I am no chef either. But the last time I checked I found all sorts of alternate choices out there -- from take-out or delivery to supermarket meals to quick recipes for one in under 10 minutes. Oh, and don't forget Diet-to-Go -- the meals come ready to heat and eat... and they're delicious too! There's always opportunity to make better choices if we look.

2) There's no way I can give up...
Okay you can fill in the blank with your choice of chocolate, ice cream, potato chips... Go ahead and pick your evil. The truth of the matter is that no real healthy lifestyle asks you to give up anything. Just know there is a big difference between ONE Oreo and THE WHOLE SLEEVE. Learning moderation and rewarding yourself with an occasional treat... well that's just life as it should be.

3) I have no willpower!
The decision to become healthier is your first step to real change. Looking for the right support system is crucial. Maybe you can find a friend, a neighbor, or a family member to team up with. I am all for a little professional help. Why not consider a trainer, a wellcoach or a nutritionist for some sound advice and motivation?

4) I'll start for real tomorrow!
This statement is usually uttered by the dieter who frequently falls off the wagon. Have you ever known anyone who ever started anything "tomorrow" to do well? Every moment is an opportunity to begin again. So what if your your food choices for the day tanked? There's still the opportunity for some good choices over dinner. Begin again. The best time to start is NOW.

5) I live to eat, not eat to live!
There is nothing wrong with enjoying your food. I can relate. I have never met a Mexican food that I didn't like. But the key to enjoying your food is to mindfully eat. Mindful eating means savoring each bite, recognizing it and enjoying it -- and stopping when no longer hungry. It's about the quality of each bite rather than the quantity of an entire buffet.

6) I hate having to watch what I eat!
Yup, this one has been said to me by a client. Sorry, but EVERYONE needs to watch what they eat. It doesn't matter if you are a professional athlete or a child. We may not share the same dietary needs, but no one gets the free pass when it comes to healthy eating. A constant awareness of your food and the enjoyment of what it is you are eating can help lead to healthier practices.

7) I had no idea there were so many calories in that!
This is by far my favorite excuse. With all the information readily available today -- not to mention the actual serving size and calorie count of just about everything you purchase -- pleading ignorance is no excuse. I would rather have a client tell me that they made a decision to eat something bad for them than to have them attempt to pass along "I had no idea" excuse. Accepting the consequences of choosing to eat something high in fat and calories is far better than lamely pleading ignorance.

Ok, those are mine. What excuses have you heard? Would love to hear your experiences!

zaterdag 22 mei 2010

Stiltedag

Stiltedag

Op 12 juni staat er weer een Stiltedag gepland.

Meer info op -- http://www.mindfulness.in/stiltedag.html

Verboden voor Ouders


Verboden voor Ouders

Fantastisch boek voor pubers die worstelen met de vraag 'Wie ben ik' en 'hoe moet ik mijn leven inrichten'. Vlot geschreven en gelijktijdig uitnodigend om na te denken. Gevuld met persoonlijke boodschappen en kleine oefeningen die deze leeftijdsgroep sterk zullen aanspreken.

Inhoudsopgave:
1. Welkom in je leven
2. Wat zijn gedachten
3. Wat zijn gevoelens
4. Wat is echt?
5. Wie ben ik?
6. Wat wil ik?
7. Hoe kan ik doen wat ik wil?

Het boek is een prachtige introductie en aanvulling op een training Mindfulness-jongeren.

Eerst een stukje lezen - dat kan download hier een deel van het boek.

Auteur: Gijs Jansen
Prijs: € 20,15 (incl. verzendkosten en btw)

Te bestellen via: http://www.zenshiatsu-dvd.nl/mindfulness.html

dinsdag 18 mei 2010

Mindfulness jongeren individueel

Mindfulness Individueel voor Jongeren

Wie hebben er zoal belang bij een individueel traject:

* jongeren die moeite hebben met deelname aan een groep,
* jongeren met door angst gestuurd gedrag,
* jongeren die heel veel vragen hebben en die om die reden meer tijd nodig hebben dan ze in een groep kunnen krijgen,
* jongeren met een afwijkend gedragspatroon: ADHD, ADD, VLD, autisme, etc.
* jongeren met eetstoornissen,
* jongeren die vanwege een druk leven geen tijd hebben om aan een groep deel te nemen.

Aan hen wordt een verlengd traject aangeboden waardoor Mindfulness een meer therapeutisch karakter krijgt en daardoor effectiever wordt.

Herken jij je in deze opsomming, neem dan contact op wanneer je een individueel traject wenst. Neem contact op met Frans van der Horst.

www.mindfulness.in // www.mindfulness-ouders.in

zondag 16 mei 2010

7 Typen honger

7 TYPEN HONGER

Voedsel heeft voor ons verschillende functies. Wanneer we klein zijn is het simpel – we hebben gewoon honger. Wanneer we ouder worden gaat voedsel ook andere functies in-vullen. We gaan het gebruiken om ons vol te proppen, sociaal te eten, te vasten, te dië-ten, te belonen. We worden gedreven door diverse vormen van honger.

Als we klein zijn weten wanneer we genoeg gegeten hebben, we herkennen de signalen van onze maag wanneer we vol zijn, we weten wat goed is voor ons en wat niet. Door dit soms irrationele gedrag, althans voor ouders, worden we geconfronteerd met hun angsten en normen. We worden al vrij snel in hun tredmolen gepropt, moeten eten wanneer zij eten, moeten eten wat zij zeggen dat lekker is, moeten zoveel eten als zij wensen. In dit proces verliezen wij het vermogen om proactief te reageren op de signalen van het lichaam.

Mindfulness-eten bied ons de kans om weer contact te maken met de verschillende soor-ten honger en daar weer pro actief op te reageren in plaats van in de automatische piloot en de doemode terecht te komen. Doordat we weer contact maken en de signalen gaan herkennen voor wat ze zijn zullen we minder vaak over onze grenzen heen gaan. Wanneer dit dan al een keer gebeurd kunnen we er adequaat op reageren.

Wanneer we toegeven aan de behoefte om te gaan eten is het zinvol om te weten waarop we precies reageren. Op de vraag wat de reden is dat mensen gaan eten zal het antwoord meestal zijn – ‘omdat ik honger heb’. Wanneer je dan verder doorvraagt ontstaat er ver-warring, verwarring omdat er zeven verschillende soorten honger zijn. De soorten zijn: oog, neus, mond, hart, maag, cel of lichaams- en geesthonger.


Ooghonger.

Ooghonger overruled vaak maag- en celhonger. We hebben lekker gegeten. We hebben gezegd dat we vol zijn en dat er niets meer bij kan en dan laat iemand ons de dessert-kaart zien. De ogen strelen er over, zenden berichten naar de mond en de geest en voor-dat we het weten zitten we in tweestrijd. Niet over of we wel of niet een toetje zullen ne-men maar over welk toetje we zullen nemen.
Reclamemakers zijn er zeer goed in geworden om boodschappen over eten op zo’n wijze te verpakken dat ze de ogen strelen en verleiden. Dit doen ze op tv door het voedsel te verpakken in een sfeer van huiselijkheid, in een komische situatie die gezelligheid suggereert, in een actieomgeving of in ene omgeving waarin gezondheid en zorg een rol speelt. De ogen pikken de tweede boodschap vooral op en de hersenen zorgen wel voor de associatie.

De beslissing over hoeveel we eten wordt veelal door de ogen genomen. De ogen bepalen of het bord vol is, of dat er nog wat bij kan en wat. De ogen houden hierbij absoluut geen rekening met de andere collega’s in het eetproces. De ogen overrulen zelfs de mond als het om smaak gaat. De mond kan zeggen ‘ik vind dat niet echt lekker’, de ogen besluiten om het te eten.

Ooghonger gaat ook op bij snackbars, pizzabars, bioscopen. De aanbiedingen zijn klein, medium of groot. Uit onderzoek is gebleken dat de kans dat men groot neemt zeer groot is. Vooral omdat het prijsverschil tussen groot en medium meetaal niet echt groot is.
Ooghonger gaat ook op in de supermarkt. Twee voor de prijs van een. Gratis, 20% extra. De snelle aankopen, impuls aankopen, aan de kassa.

We kunnen de macht van ooghonger ook in ons voordele gebruiken door kleinere borden te nemen, minder op te scheppen. De variatie van voedsel wat op ons bord ligt te vergro-ten. Te letten op kleuren en hoe het gesorteerd is op het bord.

Oefening: kijk eerst eens naar wat er op je bord ligt voordat je gaat eten. Hoe ziet het eruit, welke kleuren, vormen. Wat vinden je ogen aantrekkelijk aan wat er op het bord ligt.

Wat bevredigt ooghonger? Schoonheid. Restaurants besteden veel aandacht aan hoe het eten op het bord gelegd wordt, op hoe ze het extra kunnen versieren zodat het oogstrelend is. De kwaliteit van de kok zit niet alleen in zijn kookkunst maar net zo goed in zijn presentatiekunst.

Wanneer we zake niet goed in ons opnemen. Voortdurend onze ogen over zaken laten glijden zonder echt te focussen creëren we een gevoel van afwezigheid, niet verbonden zijn. Wanneer we pauzeren en even de tijd nemen om echt te kijken creëren we verbon-denheid en verdwijnt het gevoel van eenzaamheid. Herinner: we kijken heel veel maar we zien weinig!


Neushonger.

Geuren hebben een sterk effect op ons. Ze stimuleren hongergevoel, ze stimuleren ver-langen, gedachten. De geur van vers gezette koffie kans ons het water in de mond doen lopen, de geur van vers gebakken brood, frites, vlees, kan hongergevoel creëren.

Neushonger wordt bevredigd door geuren.


Mondhonger.

Mondhonger is het verlangen van de mond naar plezierige ervaringen. Wat we lekker vinden is grotendeels het resultaat van DNA, voedingsgewoonten in het gezin waar men opgroeide, cultuur en persoonlijkheid (conditionering). De ene persoon smeert zijn bo-terham vol met sambal voordat er pindakaas opgaat, de ander kiest voor mager kippenvlees.

Wat we lekker en absoluut walgelijk vinden is familie en cultuur. Sommige landen in Azië vinden het normaal om hond te serveren, hier zal niemand het eten zolang hij weet wat hij eet.

Jan Chozen Bays beschrijft in haar boek een voorbeeld van kinderen uit de stad die bij de keus voor fruit kozen voor wat groen en nog niet rijp was in plaats van het fruit wat rijp was. Deze kinderen kenden geen rijpe vruchten, de supermarkt verkoopt geen rijpe vruchten.

De mond kan getraind worden om alles te eten. Zeker zolang de ogen, de neus en de geest niet meedoen. En dit is vaak het geval bij mindless-eten. Het eten gaat hap slik weg en we weten niet wat we geproefd hebben. We hebben het eten gegeten zonder opmerk-zaamheid en aandacht.

Om een ‘feestje in de mond te ervaren’ is het niet nodig om er meer zout, peper, saus of andere smaakattributen aan het eten toe te voegen. Wat we moeten doen is de geest uit-nodigen om mee te eten. Eten met bewustzijn zorgt ervoor dat de mond tevreden gesteld is en dat men niet nogmaals zal opscheppen omdat de mond niet tevreden gesteld werd. Daarom:
• vermijd eten voor de tv,
• eet niet tijdens het kijken naar een film in de bioscoop. Je eet niet alleen meer dan goed is voor je maar de geest was niet uitgenodigd,
• organiseer af en toe tijdens de maaltijd een moment van stilte zodat de geest ook mee kan eten in plaats van druk bezig zijn met het praten met anderen.

Mondhonger wordt bevredigd door sensaties. De mond is daardoor ook ene verslaafde en raakt al snel verveeld wanneer we er niet voor zorgen dat de sensaties aanwezig blijven. We zullen echter aanwezig moeten blijven om twee redenen:
1.wanneer we niet aanwezig zijn zullen we het signaal van de maag niet opmerken dat het vol zit,
2. door goed te kauwen kunnen we opmerken dat er achter de eerste sensatie vaak meer sensaties zitten. Zeker bij goed voedsel.
Dus wacht even totdat de mond echt leeg is voordat je de volgende hap neemt.

Maaghonger.

Welke signaal geeft jouw maag wanneer deze honger heeft? Knijpt jouw maag wat samen, krijg je een gevoel van leegte, begint er iets te knorren? De maag is een geconditioneerd orgaan. We eten drie maaltijden per dag en de maag laat op tijd van zich horen. Wanneer we dan ook nog gewend zijn aan tussendoortjes krijgen we een gevoel van flauwte wan-neer het tijd wordt voor het koekje, snoepje of snack.

Maaghonger gaat vaak samen met emoties. Angst kan ons niet alleen de keel dichtknijpen maar ook de maag. Wanneer we geëmotioneerd zijn krijgen we vaak geen brok door onze keel. Zeer heftige emoties kunnen zelfs leiden tot braakneigingen.
Wanneer we dan echter grijpen naar voedsel doen we dit vaak zonder onderscheid of we nemen te veel van een bepaalde soort, bijvoorbeeld zoetigheid.

Celhonger.

Toen we kinderen waren hadden we een goed gevoel voor hoeveel we moesten eten om tevreden te zijn. Toen we ouder werden sloeg de grote verwarring toe. We werden beïn-vloed door allerlei groepen en organisaties doe ons vertelden wat we moesten eten, wan-neer we moesten eten en hoe we moesten eten. Toen we ons ook nog lieten verleiden tot diëten kwam er een zeer dringende groep bij die ons regelmatig schuldig laat voelen. De mensen met eetstoornissen hebben in het bijzonder kunnen ervaren wat opgedrongen idealen met je kunnen doen.

Onze cellen hebben bepaalde minerale nodig om goed te kunnen functioneren. Een tekort of teveel aan deze mineralen kan leiden tot diverse klachten. Overbekend zijn de bekende melk- en granenallergie. Maar we kunnen ook een intolerantie hebben t.o.v. van bepaalde voedingsstoffen, bijvoorbeeld vlees of smaakversterkers of de zogenaamde E-nummers die aan voedsel worden toegevoegd. Een voorbeeld van een mineraaltekort is selenium. Een tekort aan dit mineraal kan bij bepaalde groepen mensen die hier gevoelig voor zijn leiden tot depressieve klachten.

Seizoenen hebben ook invloed op de celhonger. Zo zal een behoefte aan meer vet in de lente normaal zijn. In de herfst wil het lichaam meer voedsel om zich voor te bereiden op de winter. We hebben echter niet meer nodig.

Mindful-eten kan ons hiervan bewust maken, het kan ons ook bewust maken voor datgene wat het lichaam nodig heeft door aandacht te schenken aan de vraag van het lichaam.

Bevredigen van celhonger. De basisstoffen, niet meer dan dat: water, zout, eiwitten, kool-hydraten, mineralen, vitamines en spoorelementen zoals ijzer of zink. Deze begrippen zul-len zich niet als zodanig presenteren maar presenteren zich bijvoorbeeld in de vraag naar een boterham met honing.

Geesthonger.

Geesthonger bestaat uit gedachten. Gedachten die zich gevormd hebben rondom verlan-gen, afkeer en schuld. Het kan zich uiten in:
• Ik heb een toetje verdiend.
• Ik moet meer koolhydraten en minder eiwitten eten.
• Ik moet niet zoveel eten, dat maakt mij ziek.
• Niemand mag weten dat ik gegeten heb.
• Een stukje maar en dan ga ik morgen wat langer sporten.
• Je moet zeker twee liter water per dag drinken.

Geesthonger wordt gevormd en beïnvloed door wat we horen, lezen en zien. Vooral beel-den hebben een sterke invloed op de geesthonger. De verborgen boodschappen in recla-me zorgen ervoor dat we zaken gaan evalueren op niet bewuste informatie. We geloven dat zaken gezond zijn omdat de reclame dit suggereert.

Geesthonger laat zich ook beïnvloeden door oordelen:
• cholesterol is slecht, eet daarom zo mijn mogelijk eieren,
• vet is ongezond,
• bij een glas wijn per dag ben je al een alcoholist,
• je moet niet meer dan 1000 calorieën per dag eten.

Bevredigen van geesthonger. De geest is altijd actief en meestal tegenstrijdig. Laat de gedachten voor wat ze zijn – het zijn slechts gedachten.

Harthonger.

Er is een pizzareclame die de man die het eet terug brengt naar de tijd dat zijn moeder pizza baktenen de sfeer die dit gaf. Terug in het hier en nu ziet hij dan zijn moeder weer een pizza bakken en zijn vrouw en kinderen zitten om hem heen en lachten hem warm toe.
Harthonger heeft te maken met sfeer, met mensen, met warmte, met liefde en acceptatie. Harthonger vraagt ook om bevrediging. Vandaar dat veel eetstoornissen verbonden zijn met emoties die om bevrediging vragen. We eten om ons gelukkig te voelen, we eten niet om ons gelukkig te voelen. We geven ons over aan eetbuien om een vol gevoel te krijgen wat plaatsvervagend moet zijn voor de leegte die we kunnen ervaren in ons leven.

Bevrediging van harthonger. Harthonger wordt bevredigd door intimiteit. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat we in gezelschap moeten eten. Ook alleen eten kan af en toe be-vredigend zijn. We hebben dan alle tijd om te genieten van het eten.


Meer weten: www.mindfulness-eten.in

vrijdag 14 mei 2010

Mindfulness individueel

Het is mogelijk om een individuele training te verzorgen voor die mensen die het moeilijk vinden om aan een groep deel te nemen. Men volgt dan het programma alleen onder begeleiding. Er worden acht sessies afgesproken en uiteraard de Stiltedag.

Wie hebben er zoals belang bij een individueel traject:
- zoals gezegd, mensen die moeite hebben met deelname aan een groep,
- mensen met een sterk gevoel voor perfectionisme,
- mensen met een sterke behoefte aan controle,
- mensen met door angst gestuurd gedrag,
- mensen die heel veel vragen hebben en die om die reden meer tijd nodig hebben dan ze in een groep kunnen krijgen.

Aan hen wordt een verlengd traject aangeboden waardoor Mindfulness een meer therapeutisch karakter krijgt en daardoor effectiever wordt.

Herken jij je in deze opsomming, neem dan contact op wanneer je een individueel traject wenst. f.vanderhorst@mindfulness.in // 06-14868427

woensdag 12 mei 2010

Mindfulness-eten Den Bosch

Vanaf september start er een training Mindfulness-eten in Den Bosch. Meer info via www.mindfulness-eten.in

Mindfulness-ouders

Leuk artikel over Mindfulness-ouders in de Gazette van Antwerpen.

Link via www.mindfulness-ouders.in, vervolgens Diversen/Literatuuroverzicht.

Data voor de nieuwe training via http://www.mindfulness.in/trainingen_wanneer.html

zondag 2 mei 2010

Mindfulness-eten 10 tips

Op de volgende pagina kun je 10 tips downloaden voor Mindfulness-eten.

http://www.mindfulness-eten.in/mindfulness_training.html

woensdag 28 april 2010

Mindfulness Ouders & Opvooeders training

De nieuwe data voor de training Mindfulness: ouders & opvoeders staan op de site http://www.mindfulness.in/trainingen_wanneer.html

zondag 25 april 2010

Mindfulness: sterven en je moet nog zoveel doen!

Wat wil jij dat er in dit moment gerealiseerd moet worden? Wat is zo belangrijk wat nu af moet omdat je anders niet zou kunnen sterven?

Stel je nu voor dat je datgene wat zo belangrijk voor je is in dit moment, al lang gerealiseerd hebt. Wat betekent dit dan voor jou leven?

Stel je voor dat je alleen maar geboren hoefde te worden, niet meer dan dat. Dat dat het meest wezenlijke in jouw leven is geweest. De bevestiging dat jij er was op dat moment voor jouw ouders omdat zij er naar verlangden om jou te zien. Meer hoefde er niet te zijn in jouw leven.

En als dit allemaal waar is waarvoor streef je dan in dit moment, wat moet er nog gerealiseerd zijn in dit moment voordat jij sterft?

dinsdag 20 april 2010

Mindfulness-eten.in - nieuwe discussiegroep op Linkedin

Mindfulness-eten.in is een discussiegroep op Linkedin die zich richt op die mensen die volgens de filosofie van mindfulness met hun (over)gewicht, hun vragen rondom eten en levenswijze om willen gaan en die door middel van opmerkzaamheid, aandacht en een mild oordeel willen werken aan een gezonde wijze van leven.

woensdag 14 april 2010

Dharma talks en Mindfulness

Dharma talks zijn lezingen over levensthema's belicht vanuit het Boeddhisme. Concreet, praktisch, aansprekend.

Op mijn site http://www.mindfulness.in/diversen_downloads.html zijn er een tweetal te downloaden:
Christina Feldman over Spaciousness
Jon Teasdale over 4 Noble truths

Verder kan ik de website www.dharmaseeed.org aanbevelen. Een zeer mooie site die zich heeft toegelegd op het verzamelen en distribueren van dharma talks.

vrijdag 26 februari 2010

Als het boek gezien wil worden, wordt het gevonden

Lijkt wel een Zen uitspraak. Maar toch is het iets alledaagser. Afgelopen zondag was ik een boek kwijt. Ik wist precies hoe het eruit zag en waar het moest liggen. Maar, nee. Mijn vrouw wist ook precies hoe het eruit zag en waar het zeer waarschijnlijk zou liggen. Maar, nee.

Niet veel later kwam ze met het boek aanzetten. Het zag er anders uit dan wij gedacht hadden. Het kon pas gevonden worden toen we los lieten hoe het eruit zag. In de fase daarvoor ging alle energie naar het beeld dat we hadden van het boek. Het moest en zou eruit zien zoals wij dat wilde. Toen wij het beeld loslieten en met een beginnersgeest konden gaan kijken wilde het gevonden worden.

Maar dit is wel Mindfulness: opmerkzaamheid en een beginnersgeest creëren aandacht.


Heb jij ook van die ervaringen die je om kunt zetten in een polder zen-uitspraak?

donderdag 18 februari 2010

Het verhaal van de rivier dat de wolken volgde

Op -- http://www.mindfulness.in/diversen_downloads.html -- is het verhaal van Thich Nhat Hanh te downloaden over de rivier die de wolken volgde.

Het is een heel mooi verhaal dat de kern van Mindfulness weergeeft.

Verder op die pagina kleine geluidsbestanden met een mooie gong als start en eind van een meditatieperiode.

Groet,

Frans

Mindfulness en eten

Goedendag,

De site www.mindfulness-eten heeft het licht gezien.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen en geniet van deze manier van omgaan met eten en jouw lichaam.

Groet,

Frans van der Horst

vrijdag 29 januari 2010

Gelukzoekers

De Oorzaak van geluk

Alle mensen streven ernaar om gelukkig te zijn. Maar hoe meer je erop gefixeerd bent om onder alle omstandigheden gelukkig te zijn, des te minder word je het. Dat wist de Chinese wijze Chuang-Tzu al, die zei: 'Geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk.' Je bent gelukkig op het moment waarop je in harmonie bent met jezelf, waarop jij jezelf kunt vergeten. Je streeft dan nergens naar. Je bent er eenvoudigweg. Je bent vrij van alle dwang, van alle druk om iets te moeten bereiken. Vandaag de dag verschijnen er veel boeken over geluk. Tegelijkertijd krijg je de indruk dat mensen nog nooit zo ongelukkig waren als in onze tijd. De Amerikaanse sociaalfilosoof Eric Hoffer staat heel dicht bij de oude Chinese wijze Chuang-Tzu wanneer hij de oorzaak daarvan juist in het overdreven zoeken naar geluk ziet: 'Het zoeken naar geluk is een van de hoofdoorzaken van ongeluk.' Veel mensen denken dat ze zelf kunnen zorgen voor hun geluk of het ergens kunnen vinden, op een mooie reis, in een wellness-weekend of in sportieve successen. Maar geluk moet je niet ergens buiten jezelf zoeken. Het is al in je. Je moet alleen maar naar binnen kijken en daar de rijkdom van je ziel ontdekken. Het is in je wanneer je 'ja' zegt tegen jezelf, wanneer je dankbaar bent voor je leven en voor de duizend kleine dingen die jij dagelijks cadeau krijgt.

Bron: Goede leven van Anselm Grun, uitg. Lannoo / Ten Have

zondag 24 januari 2010

Cirkel van Invloed en Betrokkenheid

Stephen Covey heeft ooit de cirkel van invloed en betrokkenheid geïntroduceerd. Ik gebruik deze veel in de Mindfulnesstraining met name als het gaat om de doe mode.
In het NRC van zaterdag 23 januari staat een mooi artikel van Piet Depuydt waarin hij wijnboer Jaap Rennes interviewt. Deze zegt op een bepaald moment

Een wijnboer kent geen stress...
Wijn maken gebeurt in een cyclus van 24 uren en gespreid over vier seizoenen. Je kunt die cyclus niet forceren en dat geeft rust. Mijn grote baas is de natuur. Ik kan er kwaad op zijn of niet, het maakt niets uit. Ik heb er niets over te zeggen. Vroeger scheurde ik in mijn snelle jaguar over de weg en voor me reed dan een boer op zijn tractor. 'Dit schiet niet op', dacht Ik. `Een boer met een tractor op de openbare weg. Zoiets moest verbo¬den worden.' Ik toeterde ais een gek. En dan zag ik hoe die boer traag uit zijn zetel naar buiten leunde en me met de arm op en neer wiegend aanmaande kalm te blijven. Ik werd nog kwader. Nu rijd ik met mijn eigen tractor op de openbare weg en de eerste keer dat ik een luid toeterende, dikke BMW achter me aan hoorde rij¬den, leunde ik naar buiten en gaf hem hetzelfde teken."

Een pracht boorbeeld van de cirkel van invloed en betrokkenheid. Heb jij ook zulke voorbeelden, misschien uit je eigen leven?

zaterdag 23 januari 2010

Gezond zijn

Als je geen tijd neemt om gezond te zijn, moet je tijd maken om ziek te zijn.

Leren om je grenzen te respecteren is een belangrijk issue in Mindfulness. Het is helemaal niet interessant, wanneer je druk bezig bent 'of je je het kunt veroorloven om te stoppen''. Het is veel belangrijker om je af te vragen 'of je je het kunt veroorloven om door te gaan zoals je bezit bent'.

Hoe ga jij met jouw grenzen en sta jij wel eens stil bij de vraag of je je het kunt blijven veroorloven om door te gaan zoals je bezig bent.

zaterdag 16 januari 2010

Bestemming en Mindfulness

Ik verlang naar mijn bestemming, het bereiken van het eindpunt.
Maar ik geniet, stap voor stap van de reis en sta stil hier en nu bij elke moment.
Iets wat ik voor geen goud zou willen missen.

Wat drijft jou?

vrijdag 15 januari 2010

Eckhart Tolle Live meditatie op zondagavond 24 januari om 22:00 uur

Ter inspiratie, voor wie het nog niet weet: voor degenen die geinteresseerd zijn in het gedachtegoed van Eckhart Tolle: zondagavond 24 januari om 22:00 geeft hij weer een live meditatie op http://www.eckharttolletv.com - naam: Creating a New Earth Together'.

Vorige keer was de meditatie zo'n 45 minuten. Ik vind het prachtig om bij te wonen. Ook de overige meditaties op de website (ook van Kim Eng) zijn mooi om te beluisteren.

Om de meditatie bij te kunnen wonen, moet je lid zijn van deze website. Dit kost ca. $ 15,- per maand. De site biedt verder nog:

Members Get:

* Monthly Live Meditations each month
* Unlimited access to a private seminar series
* Unlimited access to online community to chat with members worldwide
* Video shorts: 10 to 20-minute clips where Eckhart answers questions from members
* Submit questions for Eckhart to answer in upcoming recordings

Met dank aan Claire van de Langenberg van H&R Change Professionals in The Netherlands voor deze informatie

dinsdag 12 januari 2010

Mindfulness voor Kanker- en leukemiepatienten

De training Mindfulness voor Kanker- en leukemiepatienten is gepland. Start 1 april in Eindhoven. Meer info via:

http://www.mindfulness.in/mindfulness_voor_kanker_en_leukemiepatienten.html

Succesje

Succesje

Ik sprak de afgelopen week een vrouw die 1,5 jaar geleden mindfulness gedaan had in een van mijn groepen. Ze was aan de mindfulness begonnen omdat ze leed aan post natale depressie met psychotische kenmerken.
Tijdens de training kreeg ze een doorbraak en zag haar leven geheel anders als daarvoor.
Nu vertelde ze dat ze helemaal geen depressieve periodes maar had. Ze kon soms down zijn, net zoals haar man of vrienden, maar dat hoort bij het leven vertelde ze. De 3 minuten ademhaling en de opmerkzaamheid waren haar belangrijkste hulpmiddelen.

vrijdag 1 januari 2010

Mindfulness en introvert zijn

Mindfulness leert ons om opmerkzaam en met aandacht te leven en bovenal om een mild oordeel te hebben.

Ik leer van de deelnemers aan de mindfulnesstrainingen dat de eerste twee kwaliteiten relatief gemakkelijk aan te leren zijn. De laatste het milde oordeel is veel lastiger. Voor een groot deel ligt dit aan onze neiging om te vergelijken. Ik ten opzichte van de ander, ik ten opzichte van gestelde of maatschappelijke of werk gerelateerde doelen. Regelmatig valt het oordeel negatief uit. Maar dan schakelen we een tandje bij, zetten we onze schouders er wat meer onder en halen het onderste uit de kan. Helaas.

Een bijzondere groep vormt de introverte mens. Kortgeleden was er een jonge vrouw in mijn praktijk. Moeder, twee kinderen, goede baan, blij met haar partner, was net met familieleden op skivakantie geweest. Niks mis mee zou je zeggen. Maar ze wou zo graag meer vrienden hebben, een opwindender leven willen lijden, zich meer kunnen uiten. Ze wou graag extravert zijn! Ze spiegelde zich aan beelden die haar opgedrongen worden van de gelukkige extraverte mens voor wie de wereld aan de voeten ligt. De extraverte mens die in een reclame voor rum voor de kust samen met heel veel anderen een eilandje bouwt, om dan gezellig te gaan swingen tot de zon opkomt.

Ze is niet de enige die met deze klacht in mijn praktijk komt!

2010 tot 2020 roep ik uit tot het decennium van de introverte mens. Tot het decennium waarin rust, bescheidenheid, verlegenheid, ingetogen zijn, stilte, weinig drukte, dingen laten voor wat ze zijn in plaats van er zondermeer iets mee te moeten doen omdat men zich anders verveelt. En bovenal een periode met een mild oordeel voor onszelf, de ander en de wereld.