zaterdag 24 oktober 2009

Mindfulness in de opvoeding

Vandaag werd tijdens de training ‘Mindfulness voor ouders en opvoeders’ naar voren gebracht dat de negatieve gevolgen van de individualisering, egocentrisme, respectloosheid, etc. benaderd zou moeten worden door ouders door de tegenovergestelde waarden te leven en hierdoor als voorbeeld te fungeren voor hun kinderen. Dit zou dan naast de toepassing van mindfulness in de rol als ouder plaats moeten vinden. De vraag werd er aan gekoppeld hoe een generatie van jonge ouders die opgegroeid is in een samenleving die individualisme verheerlijkt(e) en tot groot goed gebracht heeft dit zou moeten doen.

Uw reactie graag.

The Six Obstacles To Mindfulness Practice And Their Eight Antidotes

Op het web vond ik een tekst over obstakels in het beoefenen van Mindfulness en hun tegenrecepten. Met dank aan Morbious - http://www.guitarprinciples.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=102&p=814

Obstacles

1) Laziness
A sense of heaviness, no appreciation of one's human existence or of warriorship. Not wanting to cooperate with the descipline of mindfulness: "do I really have to do this?" Absence of exertion, or the joy which sees the meditation cushion as an invitation.

2) Forgetfulness
Once you get to the meditation cushion, forgetting the technique, becoming lost in fantasies.

3) Drowsiness or Depression
Your interior monologue perpetuates itself in low-level muttering patterns. Your fantasies are associated with an animal mentality, or feeling poverty-stricken. Mental fog rather than physical tiredness.

4) Wildness or Craziness
Your interior monologue perpetuates itself by cranking up high drama and obsession. Molehills become mountains. There are three types of wildness, associated with lust, hatred, and regret.

5) Carelessness
Although you recognize obstacles as they come up, you can't be bothered to face them and come back to mindfulness.

6) Lack of Coordination
Through your sitting practice you have begun to be tender and vulnerable to any possibility of distraction. So you either push yourself too hard to "meditate properly", or just give in to distractions.

ANTIDOTES

1) Faith
A basic feeling of the rightness and healthiness of being involved with warriorship. It fits, it works, and it is the right thing for you to do.

2) Respect
A sense of sacredness, i.e., upliftedness, gentleness, and letting go.

3) Effort
Just do it, best you can.

4) Shinjang, or Thoroughly Processed
Making friends with your mind and your practice. Your mind is workable.

5) A folksy Attitude; Natural Mindfulness
The more you practice, the more coming back to mindfulness seems natural and ordinary, almost a habitual pattern. Practice is not felt as something foreign but has begun to be part of your system.

6) Alertness, a Light-handed Warning System
As you become familiar with Drowsiness and Wildness, whenever they occur they are not regarded as obstacles, but as reminder; they trigger a return to wakefulness and cheerful discipline.

7) Return to Mindfulness
Return to one point, this moment. Appreciating the freedom that you can shape your mind through your discipline. Your cheerfulness intensifies your awareness, which brings you back.

8) Equilibrium
A sense of balance, not too tight and not too loose, like the string on a musical instrument (HA!!). Gentle discipline.

zondag 4 oktober 2009

Mindfulness voor Jongeren

Vanaf januari 2010 start er in Eindhoven en Rotterdam een groep Mindfulness voor Jongeren.

30 jaar geleden was depressie iets voor mensen boven de 40, nu is de hoogste piek in de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar. Groot alarm dus!

Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer men jongeren nu leert om met frustratie, angst, onzekerheid en andere soortgelijke gevoelens om te gaan dat dan de kans op een depressie op latere leeftijd aanzienlijk lager is. Mindfulness dus.
Jongeren nu zijn kwetsbaarder dan dezelfde groep 30 jaar geleden. Hun normen en waarden worden nu meer gevormd door tv, reclame en peergroepen dan ooit tevoren. Mindfulness geeft ze de mogelijkheid om hun eigen keuzes te leren maken, om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen op te bouwen.

Meer info via www.mindfulness.in of direct Frans van der Horst 06-14868427

Echt contact maken

Rob van der Poel organiseert in oktober en november drie dagworkshops met als thema 'Echt contact maken als basis voor ondernemerschap'.
Een zeer mooi initiatief. Echt contact maken met jezelf, je dromen, je kwaliteiten, je sterke kanten en je blinde vlekken. Het ontmoeten van de andere partij, zonder in oordelen te schieten, zonder meteen euro-tekens in je ogen te hebben. Maar gaan voor elkaar ontmoeten, met een open geest en houding, met een beginnersgeest naar de ander kijken. Zie en horen waar hij/zij mee bezig is en hoe jij daar kunt helpen. En misschien komt er dan een moment waarop je gebeld wordt niet zozeer omdat wat jij kunt leveren maar vooral omdat er echt contact was. Of er wordt niet gebeld maar jij hebt de kracht en het geheim achter echt contact maken leren kennen.
Mindfulness bied je de mogelijkheid om dit te leren, te herontdekken, opnieuw te ontwikkelen. Waarna je met je kwaliteit van contact maken verder gaat, anderen ontmoet en plotseling is er dan een deal.

Je vindt Rob op: info@raakvlakonline.nl en 030-2926627

Groet, Frans van der Horst

Laat jíj je leiden door je doel of door hetgeen je onderweg tegenkomt? Vraag van Yvette Roberts

Wat zorgt ervoor dat het water van de rivier in de zee terecht komt, de bedding of het water? Het water is gericht op zijn reis van de bron naar de zee. De bedding is de plek waar het water op dat moment is, het is ook de plek waar het water voortdurend doorheen stroomt. De bedding is daar en gaat nergens heen, het vormt wel een baan voor het water. Op zijn reis zal het water voortdurend kennis maken met de verschillende kwaliteiten van de bedding. Aan de oorsprong zal dit kabbelend zijn, het is nog maar een kleine stroom. Verderop wanneer er andere stroompjes bijgekomen zijn zal het misschien door het verval van de bedding snel stromen en wanneer er ook nog rotsblokken in de bedding liggen zal het ook turbulent stromen. Later aan de monding stroomt het langzaam. Misschien moe, misschien zich aan het voorbereiden voor de vermenging met het zeewater. Gedurende deze hele reis bestaat er voor het water en de bedding slechts het hier en nu. Beiden zijn verbonden met elkaar, beiden kunnen niet bestaan zonder de ander. Er is niet meer dan wat er is. Soms rustig, soms onstuimig.

Het leven is vergelijkbaar met het water en de bedding. Soms rustig, soms onstuimig. Er is echter een groot verschil. De bestuurder van de boot, het vlot, de boomstam. Soms zijn we (bestuurders) alleen maar gefocust op het bereiken van de monding op het samenkomen met de zee en zien we niet meer wat er allemaal gebeurt op de weg daar naar toe. Soms hebben we het gevoel dat we niet vooruit komen of dat we moeten vechten met de vele rotsblokken en bomstammen in de bedding. Soms, vaak zijn we helemaal niet bezig met alleen maar meedrijven op de stroom en af en toe bijsturen in vertrouwen dat we aan zullen komen waar we aan moeten komen.

Waar ben ik op gefocust. Ik richt mij op het doel er op vertrouwend dat ik daar aan zal komen. Ik laat elk idee over hoe dat er concreet uitziet los, ik weet dat ik het zal herkennen wanneer ik aankom. En ondertussen focus ik mij op wat ik in het hier en nu tegenkom. Dit zijn allemaal momenten die mij helpen om uiteindelijk te kunnen versmelten met het gestelde doel.