woensdag 30 december 2009

Website Mindfulness voor Ouders en Opvoeders is in de lucht

Dag allemaal,

De website - Mindfulness voor ouders en opvoeders is in de lucht www.mindfulness-ouders.in

Geef het door aan andere geïnteresseerden.

De training die in het voorjaar gepland staat heeft een kleine cosmetische verandering ondergaan – twee i.p.v. drie dagen en iets goedkoper voor particulieren.

Een goed jaar en mindful jaar gewenst.

zondag 6 december 2009

Mindfulness voor Ouders en Opvoeders

Opvoeden is een uitdaging geworden, oude zekerheden zijn vervangen door vragen die elke keer weer anders zijn. Opvoeden schijnt meer en meer een zaak geworden te zijn van televi-siestations als MTF die jongeren tonen hoe zich moeten gedragen tot elkaar, hun ouders en andere in de samenleving.


Wat biedt Mindfulness voor Ouders en Opvoeders?

• Handvatten om met opmerkzaamheid, aandacht en een mild oordeel aanwezig te zijn in de opvoeding van jouw kind(eren).
• Dieper inzicht in jouw rol als opvoeder.
• Groter inzicht in het gedrag van jouw kinderen.
• Leren vertrouwen op universele waarden als richtlijn voor de opvoeding.
• Omgaan met jouw emoties zoals schuld, boosheid, angst en onmacht in de opvoeding.
• Omgaan met vragen als ‘moet ik een vriend zijn van mijn kinderen’ of ‘mag ik ook afstand innemen’.
• Positie innemen t.a.v. maatschappelijke invloeden zoals gebruik van alcohol, drugs, snoep, lichamelijke en geestelijke gezondheid die jouw intenties als opvoeder doorkruisen.
• Mindfulness-oefeningen voor jou zelf en kinderen.


De inhoud van de training

• Mindfulness, wat is en hoe toe te passen in het dagelijks leven en in de opvoeding.
• Behoeften van het kind en de behoeften in de verschillende levensfasen.
• Behoeften van het kind en druk van leeftijdsgenoten.
• Leren herkennen van de eigen automatische reacties naar het kind.
• Leren omgaan met jouw zorgen, woede.
• Leren luisteren naar wat het kind zegt en wat het kind bedoelt.
• Leren zien van de eigenheid van het kind en hier vanuit de opvoeding actief mee omgaan.
• Leren reageren vanuit acceptatie en liefdevolle aanwezigheid.
• Behoeften van het kind, behoeften van de ouders, grenzen stellen, ouderschap versus vriendschap, acceptatie, empathie, soevereiniteit, standvastigheid.
• Oefeningen om mindfulness thuis toe te passen.


Voor wie?

Voor ouders, gastouders, pleegouders, onderwijzer(es), leraar, lerares,
jeugd- jongeren hulpverleners, grootouders, begeleid(st)ers dagopvang, etc.


Wanneer, waar en kosten?

Start: voorjaar 2010.
Locatie: zie website.
Tijd: drie dagen.
Prijs: € 200,-- inclusief lesmap, dvd en cd's. voor particulieren. Indien het vergoed wordt door een organisatie bedragen de kosten € 300,— excl. btw.

Mindfulness voor Jongeren - info over de training

Jong zijn betekent nieuwe ervaringen opdoen, uitdagingen aangaan. Je komt jezelf tegen in contact met je ouders, je vrienden, school en de maatschappij. Er wordt meer van je gevraagd, geëist. Al deze zaken kunnen jouw leven aardig in beroering brengen, je con-fronteren met vragen waar je geen antwoord op hebt en waar je misschien niet met je ouders over wilt of kunt praten. En toch wil je antwoorden, wil je rust.

Mindfulness geeft je inzicht, rust en kracht in het midden van al deze nieuwe ervaringen, vragen en uitdagingen.

Wat wordt er zoal van je gevraagd of waar loop je tegenaan:
• erbij willen horen of soms juist niet,
• examenvrees,
• wat te doen nadat de school afloopt - verder studeren of gaan werken,
• uitdagingen vanuit je vriendengroep of de samenleving die te maken hebben met alco-hol, seks, geweld, geld,
• de thuissituatie, al of niet in combinatie met echtscheidingsproblematiek, huiselijk ge-weld,
• pesten,
• gezondheidsproblemen zoals inslapen, anorexia, adhd, add, dyslexie, e.a.


Wat is Mindfulness?
Mindfulness is in 1979 door de Amerikaanse hoogleraar Jon Kabat Zinn ontwikkeld. Het is een wetenschappelijk onderzochte meditatietechniek en levensvisie waarbij stressreductie en lichamelijke symptoomvermindering centraal staan.
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat Mindfulness zeer succesvol is voor mensen, jongeren met diverse klachten op lichamelijk, geestelijk en emotioneel vlak. Al 30 jaar profiteren veel mensen van deze benadering.


Mindfulness voor jongeren biedt:
• Je aandacht focussen en stabiel houden. Dit helpt je om met betere concentratie te studeren en taken te vervullen•
• Omgaan met stress (examen)
• Inzicht in de opbouw van stress in relatie tot het Mind/Body effect. Concreet: wat kan je eraan doen?
• Omgaan met gedachten, angst en piekeren.
• Omgaan met emoties zoals irritatie, angst, verdriet en frustraties.
• Innerlijke kracht en zelfvertrouwen opbouwen.
• Je staande kunnen houden in sociale relaties op basis van wederzijds respect.
• Beter inslapen en omgaan met je gezondheid,
• Add, dyslexie, anorexia, adhd, e.a.

Ben jij niet jonger dan 13 jaar en niet ouder dan 17 jaar dan is Mindfulness voor Jongeren iets voor jou.

De Training

De training duurt 8 weken, 8 bijeenkomsten van ongeveer 2½ uur. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen unieke thema. Wat voorbeelden van zaken die aan bod komen:
• De Gremlin. Een symbolische representatie van dit deel van jezelf dat altijd kritiek heeft en voor wie het nooit goed genoeg is. Je wordt niet gelukkiger van de Gremlin, de mensen rond jou ook niet. Hoe ga je ermee om?
• Omgaat met spijt en schuld. Hoe ga ik verder als ik spijt heb over iets? Hoe maak ik contact met mijn innerlijk kompas als tegenhanger voor groepsdruk? Kan ik een on-derscheid maken tussen spijt en schuld en zo positief verder gaan?
• Cirkels van controle. Omgaan met de dingen in je leven die je niet of juist wel onder controle hebt. En een onderscheid maken tussen beide... Je kan daar helder naar leren kijken en zo bewuste beslissingen nemen.
• Vergeving. Als je niet vergeeft blijf je in pijn. Vergeven kan je met mindfulness. Hoe doe je dit? Wat is vergeving en wat is vergeving niet? Er wordt een meditatie voor vergeving aangereikt. Het thema ‘heartfulness voor jongeren' wordt verder uitge-bouwd.
Meer weten, koop en lees het boek Mindfulness voor Jongeren van David Dewulf.


Wanneer, waar en kosten?
• Start: januari/februari 2010, zie website voor data.
• Locatie: Eindhoven, Rotterdam.
• Tijd: 2 uur per bijeenkomsten, 8 bijeenkomsten.
• Prijs: € 300,-- inclusief lesmap, dvd en cd's. Wanneer er een lichamelijke, geestelijke of emotionele achtergrond is, is vergoeding via de Ziektekostenverzekeraar of PGB mogelijk.
• Aanmelding: www.mindfulness.in/trainingen_aanmelden.html
• Info: Kijk op de website www.mindfulness.in voor meer informatie of bel: 06-14868427


Wie is de trainer?
Frans van der Horst, de trainer, werkt al meer dan 25 jaar in diverse rollen: adviseur, trainer, assessor, coach, interim-manager, psychotherapeut, productontwikkelaar trainin-gen en auteur. Begin 2008 startte hij met Mindfulnesstrainingen in Eindhoven en Tilburg. In 2009 kwam hier Rotterdam bij. In Eindhoven verzorgt hij de Mindfulnesstrainingen in samenwerking met huisartsenpraktijk Mercuur.
Meer informatie: www.quantumflow.nl

donderdag 3 december 2009

Mindfulness voor Jongeren

De aanmeldingen beginnen binnen te komen. Als het zo door gaat kan ik van start. Zou heel mooi zijn. Deze groep verdient het echt.
Mere info over de trainin g op www.mindfulness.in/mindfulness_voor_jongeren.html

Groet,

Frans