maandag 21 september 2009

Omgaan met heftige emoties

Mindfulness zegt dan ‘blijf erbij’, ‘adem er naar’, ‘accepteer’ en een ‘mild oordeel’ over de situatie en eventuele oordelen. Maar ja, leuk gezegd!

Vandaag bleek dat iemand met wie ik samenwerkte en die ik vertouwde achter mijn rug om zaken gedaan had die niet acceptabel zijn en die mij en de relatie zwaar verstoord hebben.

Ja, het betekent dan tijd nemen om adem te halen en bij het gevoel te blijven. Niet in de valkuil van de automatische piloot te vallen en oud verwijtend, boos gedrag te gaan tonen waardoor de situatie kan escaleren.
Het betekent accepteren van de situatie: de daad is gedaan en kan niet meer ongedaan worden, het vertrouwen is beschadigd en dit laat zich niet meer zo gemakkelijk herstellen.
Het betekent ook de ander niet veroordelen om wat hij gedaan heeft, of jezelf veroordelen in de zin van zelfoordelen en verwijten.
Het betekent de pijn ervaren, accepteren, want het is er toch en weten dat wanneer je het wegstopt je jezelf weer gaat verzuren en dat je terugvalt in oud gedrag waar je net met veel moeite uit bent gekomen.

En wat dan?

Na de adempauze – 3 minuten ademhaling is er de keus tussen dieper in de lichaamssensatie gaan, je gedachten verder verkennen en bepalen of je gaat handelen en zo ja wat ga je dan doen. In deze oefening, die we in de Mindfulnesstraining gebruiken, komen we ook terecht op het Boeddhistisch 8-voudig pad. Drie elementen daarvan zijn: ‘juist denken, juist spreken juist handelen’. Een voor een werk je deze drie stappen uit en je checkt ze voortdurend ten opzichte van het Boeddhistisch principe dat je bewust de ander en daarmee jezelf geen kwaad zult doen. Betekent dit dat je het maar moet accepteren, over je heen moet laten lopen. Nee, je mag jou actie ondernemen, allen je doet dit vanuit integriteit, vanuit respect voor jezelf, de ander, de relatie die er was en de relaties die er zullen komen met andere mensen. Relaties waarvan jij niet wil dat ze vooraf al besmet zijn met oud zeer wat niet verwerkt is.

Mindfulness, gaat verder dan een 8 weken programma. Mindfulness kan een levensinstelling worden, een krachtig hulpmiddel wat jou zal helpen om je weg te vinden in een wereld van emoties, gedachten en oordelen die ons vaak op de automatische piloot zullen doen laten handelen. En daarmee op een pad wat we eigenlijk niet willen begaan.

En wat heb ik gedaan uiteindelijk? Ik heb op een nette manier de zakelijke relatie beeindigd en zal nog even rouwen om het verlies van de persoonlijke relatie. Dit laatste is van wezenlijk belang om zuiver verder te kunnen gaan en niet te bijven haken achter littekens.

zaterdag 19 september 2009

Het meertje en de zee - effecten van Mindfulness

Wat levert Mindfulness nu op? Er zijn al veel onderzoeken gedaan die de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van Mindfulness aantonen (zie www.mindfulness.in). De deelnemers zelf komen, aan het eind van de training, met enthousiaste verhalen over wat Mindfulness ze opgeleverd heeft. En dan? Onderzoek heeft aangetoond dat een zeer groot percentage blijft mediteren, maar nu concreet.

Wat zijn voor mij de ervaringen? Ik zou mijn ervaringen en resultaten van mijn 8 wekenprogramma willen beschrijven als een meertje. Er is beweging ontstaan, de begroeiing in en om het water is veranderd en rijker geworden, de visstand is toegenomen en het is aangenaam vertoeven rondom de vijver.
En nu, zoveel later, zou ik het omschrijven als een zee. Het verschil tussen het meertje en de zee is dat er in een zee stromingen zijn, er is een continue beweging, er zijn externe invloeden die meespelen. Mindfulness blijven beoefenen is als het veranderen van het meer in de zee. In deze zee, jouw zee, blijven inzichten komen, emoties op situaties veranderen, er ontstaan andere reacties. En dit gebeurt vanzelf. Het is de motor van opmerkzaamheid, aandacht geven en mild oordelen die de beweging in stand houdt.

Al de deelnemers hebben de ervaring van het meertje gedeeld met elkaar. Ga dan ook de volgende stap en laat het zich ontwikkelen tot een meer.

donderdag 10 september 2009

Mindfulness sutra

The sutra of Mindfulness says, "When walking, the practitioner must be conscious that he is walking. When sitting, the practitioner must be conscious that he is sitting. When lying down, the practitioner must be conscious that he is lying down. ....No matter what the position one's body is in, the practitioner must be conscious of that position. Practicing thus, the practitioner lives in direct and constant mindfulness of the body.... The mindfulness of the position of one's body is not enough, however. We must be conscious of each breath, each movement, every thought and feeling, everything which has any relation to ourselves.
But what is the purpose of the Sutra's instruction? Where are we to find the time to practice such mindfulness? If you spend all day practicing mindfulness, how will there be enough time to do all the work that needs to be done to change and to build an alternative society? How does Allen manage to work, study Joey's lesson, take Ana's diapers to the laundromat, and practice mindfulness at the same time.

The miracle of Mindfulness - Thich Nhat Hanh

dinsdag 8 september 2009

Mindfulness op de Werkplek: 21 tips

Dank aan Santorelli de tips verzamelde na een wokshop bij Thich Nhat Hanh

1. Take five to thirty minutes in the morning to be quiet and meditate, and/or lie down and be with yourself: gaze out the window, listen to the sounds of nature, or take a slow quiet walk.
2. While your car is warming up, try taking a minute to quietly pay attention to your breathing.
3. While driving, become aware of body tension, e.g. hands wrapped tightly around the steering wheel, shoulders raised, stomach tight, etc., consciously working at releasing, dissolving that tension. .Does being tense help you to drive better? What does it feel like to relax and drive?
4. Decide not to play the radio and be with your own sound.
5. On the interstate, experiment with riding in the right lane, going five miles below the speed limit.
6. Pay attention to your breathing and to the sky, trees, or quality of your mind, when stopped at a red light or toll plaza.
7. Take a moment to orient yourself to your workday once you park your car at the workplace. Use the walk across the parking lot to step into your life. To know where you are and where you are going.
8. While sitting at your desk, keyboard, etc., pay attention to bodily sensations, again consciously attempting to relax and rid yourself of excess tension.
9. Use your breaks to truly relax rather than simply "pausing." For instance, instead of having coffee, a cigarette, or reading, try taking a short walk -- or sitting at your desk and renewing yourself.
10. For lunch, try changing your environment. This can be helpful.
11. Try closing your door (if you have one) and take some time to consciously relax.
12. Decide to stop for one to three minutes every hour during the workday. Become aware of your breathing and bodily sensations, allowing the mind to settle in as a time to regroup and recoup.
13. Use the everyday cues in your environment as reminders to "center" yourself, e.g. the telephone ringing, sitting at the computer terminal, etc.
14. Take some time at lunch or other moments in the day to speak with close associates. Try choosing topics that are not necessarily work related.
15. Choose to eat one or two lunches per week in silence. Use this as a time to eat slowly and be with yourself.
16. At the end of the workday, try retracing today's activities, acknowledging and congratulating yourself for what you've accomplished and them make a list for tomorrow. You've done enough for today!
17. Pay attention to the short walk to your car -- breathing the crisp or warm air. Feel the cold or warmth of your body. What might happen if you open up to and accept these environmental conditions and bodily sensations rather than resist them? Listen to the sounds outside your workplace. Can you walk without feeling rushed? What happens when you slow down?
18. At the end of the workday, while your car is warming up, sit quietly and consciously make the transition from work to home -- take a moment to simply be -- enjoy it for a moment. Like most of us, you're heading into your next full-time job -- home!
19. While driving, notice if you are rushing. What does this feel like? What could you do about it? Remember, you've got more control than you might imagine.
20. When you pull into the driveway or park on the street, take a minute to orient yourself to being with your family members or to entering your home.
21. Try changing out of work clothes when you get home. This simple act might help you to make a smoother transition into your next "role" -- much of the time you can probably "spare" five minutes to do this. Say hello to each of your family members or to the people you live with. Take a moment to look in their eyes. If possible, make the time to take five to ten minutes to be quiet and still. If you live alone, feel what it is like to enter the quietness of your home, the feeling of entering your own environment.