maandag 21 september 2009

Omgaan met heftige emoties

Mindfulness zegt dan ‘blijf erbij’, ‘adem er naar’, ‘accepteer’ en een ‘mild oordeel’ over de situatie en eventuele oordelen. Maar ja, leuk gezegd!

Vandaag bleek dat iemand met wie ik samenwerkte en die ik vertouwde achter mijn rug om zaken gedaan had die niet acceptabel zijn en die mij en de relatie zwaar verstoord hebben.

Ja, het betekent dan tijd nemen om adem te halen en bij het gevoel te blijven. Niet in de valkuil van de automatische piloot te vallen en oud verwijtend, boos gedrag te gaan tonen waardoor de situatie kan escaleren.
Het betekent accepteren van de situatie: de daad is gedaan en kan niet meer ongedaan worden, het vertrouwen is beschadigd en dit laat zich niet meer zo gemakkelijk herstellen.
Het betekent ook de ander niet veroordelen om wat hij gedaan heeft, of jezelf veroordelen in de zin van zelfoordelen en verwijten.
Het betekent de pijn ervaren, accepteren, want het is er toch en weten dat wanneer je het wegstopt je jezelf weer gaat verzuren en dat je terugvalt in oud gedrag waar je net met veel moeite uit bent gekomen.

En wat dan?

Na de adempauze – 3 minuten ademhaling is er de keus tussen dieper in de lichaamssensatie gaan, je gedachten verder verkennen en bepalen of je gaat handelen en zo ja wat ga je dan doen. In deze oefening, die we in de Mindfulnesstraining gebruiken, komen we ook terecht op het Boeddhistisch 8-voudig pad. Drie elementen daarvan zijn: ‘juist denken, juist spreken juist handelen’. Een voor een werk je deze drie stappen uit en je checkt ze voortdurend ten opzichte van het Boeddhistisch principe dat je bewust de ander en daarmee jezelf geen kwaad zult doen. Betekent dit dat je het maar moet accepteren, over je heen moet laten lopen. Nee, je mag jou actie ondernemen, allen je doet dit vanuit integriteit, vanuit respect voor jezelf, de ander, de relatie die er was en de relaties die er zullen komen met andere mensen. Relaties waarvan jij niet wil dat ze vooraf al besmet zijn met oud zeer wat niet verwerkt is.

Mindfulness, gaat verder dan een 8 weken programma. Mindfulness kan een levensinstelling worden, een krachtig hulpmiddel wat jou zal helpen om je weg te vinden in een wereld van emoties, gedachten en oordelen die ons vaak op de automatische piloot zullen doen laten handelen. En daarmee op een pad wat we eigenlijk niet willen begaan.

En wat heb ik gedaan uiteindelijk? Ik heb op een nette manier de zakelijke relatie beeindigd en zal nog even rouwen om het verlies van de persoonlijke relatie. Dit laatste is van wezenlijk belang om zuiver verder te kunnen gaan en niet te bijven haken achter littekens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten