zondag 29 augustus 2010

Van een Hard naar een Mild Oordeel

Een hard oordeel is het resultaat van escalatie. We voelden en voelen ons boos, verdrietig, angstig. We hadden/hebben het idee dat we verraden, bedrogen in de steek gelaten zijn. We zijn gekwetst door opmerkingen of leefstijl van de ander en zoeken bescherming. Bescherming achter een hard oordeel over de situatie, de ander en niet in de laatste plaats over onszelf. Ook wij zijn in staat onszelf af te wijzen, te verraden, bedriegen, boos te worden op onszelf, onszelf te kwetsen. Het harde oordeel is dan een strafmaatregel en gelijktijdig een bescherming.

In het harde oordeel strijden afkeer en verlangen met elkaar. De afkeer van de situatie waarin we ons op dat moment bevinden, de situatie die niet voldoet aan wat wij verlangden en waar we zo op gehoopt hadden. De afkeer laat zich vergezellen van een emotie en diverse gedachten. Mindfulness nodigt ons uit om bij deze gedachten, emoties en het harde oordeel als ultieme gedachte te blijven. En om ze te accepteren. In het accepteren kunnen we loslaten en kunnen we het contact herstellen met de wens die aanwezig was aan de start en de emotie die ermee samenging. De erkenning van deze situatie in het hier en nu biedt ons de mogelijkheid om een mild oordeel uit te spreken over onszelf, de ander en de situatie. We hoeven ons dan niet meer af te schermen voor de werkelijkheid. Voor de ander en voor onszelf. Dan kan er groei zijn daar waar er voorheen alleen maar stagnatie was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten